Tiedote organisaatio- ja yritysviestinnässä

Tiedotteen tehtävänä on tiedottaa jostakin asiasta tietylle joukolle.

Organisaatiot ja yritykset laativat mediatiedotteita, joita tarjotaan tiedotusvälineille. Tavoitteena on, että niiden pohjalta tiedotusvälineet julkaisevat uutisen. Tiedote toimii siis uutistekstin pohjana. Tiedotteen tulee olla niin kiinnostava, että se ylittää uutiskynnyksen. Organisaatiot ja yritykset käyttävät tiedotteita myös omassa viestinnässään eli tiedottavat organisaation asioista omalle henkilöstölle. Tällöin uutiskynnys on helpompi ylittää.

Tiedotteen tulee olla tiivis ja selkeä sekä sisällöltään että ulkoasultaan, jotta pääsisältö on helposti lukijan ymmärrettävissä. Kielen tulee olla virheetöntä asiatyyliä ja sopivaa tarkoitetulle lukijakunnalle. Tiedote on rakenteeltaan samantyylinen kuin uutisteksti eli tärkein asia kerrotaan tiedotteen alussa. Tiedotteen keskiosa sisältää lisätietoja ja loppuosassa esitellään alussa mainittuja seikkoja laajemmin esimerkiksi taustatietojen avulla. Loppuun tulee lisätä lisätietojen antajan yhteystiedot.

Ks. tarkemmin esim. lehdistötiedote.fi.