Luottamukselliset tiedot kypsyysnäytteessä

Opinnäytetyö saattaa sisältää luottamuksellisia tietoja, vaikka kaikki opinnäytetyöt ovatkin lähtökohtaisesti julkisia. Opiskelijan tulee tiedotettakin kirjoittaessaan noudattaa luottamuksellisuusperiaatetta.

Kypsyysnäytetiedotteessa ei yleensä mainita toimeksiantajan nimeä eikä muitakaan tietoja toimeksiantajasta. Sisällössä keskitytään uutisarvoiseen tietoon, joka voi olla muutakin kuin opinnäytetyön keskeiset tulokset. Uutisarvoista tietoa voi olla prosessissa, menetelmissä, tilannetaustassa, itse ilmiön ajankohtaisuudessa jne. Näkökulmaa voi laajentaa opinnäytetyön aihepiiriin yleisemminkin. Tiedotteen voi siis kirjoittaa paljastamatta luottamuksellisia tietoja.