Kypsyysnäytteen laatimisohje

AMK-tutkinnon sisäinen tiedote kirjoitetaan tietokoneella alan ohjeistamalla tavalla valvotuissa olosuhteissa ilman oheismateriaalia. Kirjoitusaika on 2 t 15 min. YAMK-tutkinnon mediatiedotteen kirjoittamistapa on ohjeistettu erikseen.

Kypsyysnäytetiedotteen pituus on 3000 – 3500 merkkiä (varsinaisen tekstin osuus ilman välilyöntejä) rivinvälillä 1 ja kirjasinkoolla 12 kirjoitettuna. Kirjoita teksti hyvällä asiatyylillä kokonaisin virkkein. Vältä erikoisterminologiaa tai ainakin selitä termit tai lyhenteet, sillä lukijakunta on laaja. Tiedotteessa ei käytetä kuvia eikä esim. luetteloita. Mediatiedotteissa kuvat voidaan lähettää erikseen.

Mieti ensin, mitkä tulokset ovat kiinnostavimmat. Mikä yleisöä niissä kiinnostaa?

Kirjoita ensimmäiseen tekstikappaleeseen, kuka teki, mitä ja missä sekä mitkä ovat työn kiinnostavimmat tulokset. Voit aloittaa uutisen kärjellä (= kiinnostavin asia) tai johdattamalla esim. Jyväskylän ammattikorkeakoulun logistiikan opiskelija Oili Opiskelija selvitti opinnäytetyössään …(= kuka teki, mitä, missä). Tutkimuksen mukaan…(keskeisin tulos ja merkitys tai pari). Älä kirjoita minä-muodossa, vaan ulkopuolisin silmin. Älä käytä itsestäsi sanoja opiskelija tai tutkija, vaan ensin koko nimeä ja jatkossa tarvittaessa pelkkää sukunimeä. Pääpaino on kuitenkin asiassa, ei henkilössä. Muista mainita Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laadi otsikko ensimmäisen tekstikappaleen asiasta. Kiteytä siihen tärkein opinnäytetyön anti uutismaisesti, esim. Myös PK-yritykset hyötyvät uudesta teknologiasta. Tiedotteen otsikko ei ole opinnäytetyön nimi.

Ensimmäisen tekstikappaleen jälkeen esittele tuloksia laajemmin. Tämä on tiedotteen painavin osuus. Kerro sitten hiukan toteutustavasta. Sitten mahdollisia taustatietoja ja lopuksi, miten tuloksia voidaan käyttää tai hyödyntää. Muista kappalejako. Älä selosta vaihe vaiheelta, miten työ eteni, vaan keskity tuloksiin. Älä käytä tutkimusmenetelmien terminologiaa.

Aivan loppuun laitetaan lisätiedot-kohta, johon tulee opinnäytetyön tiedot lähdeluettelomerkinnän periaattein merkittynä sekä opinnäytetyön tekijän tiedot (nimi,  tutkinto-ohjelma, vuosikurssi, amk) ja sähköposti seuraavasti:

Lisätiedot:

Meikäläinen, M. 2015. Tiedote yrityskuvan luojana. Opinnäytetyö. Koulutusala, tutkinto-ohjelma. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Maija Meikäläinen, mikä tutkinto-ohjelma IXY13S, Jyväskylän ammattikorkeakoulu maija.meikalainen@student.jamk.fi

Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa https://publications.theseus.fi/.

Loppuun lisätään ohjaajien nimet.