Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte on lain vaatima osoitus korkeakoulututkinnon suorittajan ammatillisesta kypsyydestä ja erinomaisesta suomen kielen kirjoittamisen taidosta. AMK-tutkinnon kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaaja, ja kielentarkastuksen tekee kielikeskuksen yksikölle nimeämä kirjoituskielen opettaja. Kielentarkastajan nimi löytyy Elmo-opiskelijaintrassa Kielten opiskelu -sivulla olevasta tiedotteesta.

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Hyväksytyn tekstin täytyy olla pituudeltaan 3000 – 3500 merkkiä. Tekstistä arvioidaan

  1. sisältö: tiedotteen yleistajuisuus, opinnäytetyön keskeiset tulokset ja hyöty omalle alalle sekä asiantunteva käsittely
  2. kieli: tekstin itsenäisyys (tiedotteen sisältö on ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä), käsittelyn johdonmukaisuus (tiedotteen rakenne), hyvä asiatyyli ja selostava ote sekä virheetön kieli ja oikeinkirjoitus.

Kypsyysnäyte hylätään, mikäli otsikko puuttuu tai teksti on kirjoitettu minä-muodossa.

YAMK-tutkinnon kypsyysnäytteen arviointi on ohjeistettu erikseen.