Esimerkkejä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöltään ja rakenteeltaan hyvistä kypsyysnäytetiedotteista. Pituuskin on näissä kohdallaan:

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta Maria Ponkilainen

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta Jukka Kovalainen

Degree Programme in Logistics Engineering, Taneli Lukkarinen

 

Sisäisten tiedotteiden pohjalta JAMKin viestintäyksikkö voi laatia kiinnostavista opinnäytetöistä julkisen mediatiedotteen. Näin kävi kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijalle Anssi Miettiselle, jonka kypsyysnäytetiedotteen pohjalta julkaistiin 27.3.2017 tämä mediatiedote.