Esimerkkejä

 

 

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöltään ja rakenteeltaan hyvistä kypsyysnäytetiedotteista. Pituuskin on näissä kohdallaan:

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmasta Maria Ponkilainen

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta Jukka Kovalainen

Degree Programme in Logistics Engineering, Taneli Lukkarinen

 

Sisäisten tiedotteiden pohjalta JAMKin viestintäyksikkö voi laatia kiinnostavista opinnäytetöistä julkisen mediatiedotteen. Näin kävi viimeksi sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijalle Sami Inkilälle, jonka kypsyysnäytetiedotteen pohjalta julkaistiin 29.11.2018 tämä mediatiedote. Tiedotteen pohjalta julkaistiin uutinen

Elektroniikka, tietoliikenne, nanotekniikka ETN.fi -verkkolehdessä 29.11.

ja samana päivänä sanomalehti Keskisuomalaisen verkkolehdessä.