Tiedote kypsyysnäytteenä JAMKissa

Korkeakoulututkintoon lakisääteisesti kuuluva AMK-tutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan JAMKissa vuoden 2016 alusta lähtien sisäisenä tiedotteena. YAMK-tutkinnon kypsyysnäyte on jo jonkin aikaa kirjoitettu mediatiedotteena. Näillä sivuilla olevat ohjeet koskevat molempia tiedotetyyppejä, ellei toisin mainita.

Tiedotteen tarkoitus on toimia yleistajuisena ja kiinnostavana uutisena opinnäytetyöstä. Sisäisen tiedotteen kohderyhmänä ovat jamkilaiset eli opiskelijat ja henkilökunta, mediatiedote osoitetaan tiedotusvälineille ja sen pohjalta laaditun uutisen lukija voi olla kuka tahansa.

Tiedotetta laatiessaan opiskelija pohtii opinnäytetyönsä antia ja merkitystä ja tuo esiin omaa ammattitaitoaan laajalle yleisölle.

Tiedote ei ole tiivistelmä opinnäytetyöstä, sillä koko työtä ei ole syytä esitellä. Tiedotteen alkuun nostetaan uudet, tärkeät ja kiinnostavat tulokset opinnäytetyöstä – kaikkea ei tarvitse mahduttaa mukaan. Tiedotteen rakenne on esitelty kuviossa 1.

 

Kuvio 1. Kypsyysnäytetiedotteen rakenne