Mitä kuvankäsittely on?

Kuvankäsittely tarkoittaa kuvatiedostojen muokkaamista kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvankäsittelyssä muokataan kuvatiedostossa olevia kuvapisteiden eli pikseleiden sijaintia, määrää, väriä ja kirkkautta.

Oikeanpuoleisesta valikosta löytyy ohjeita kahdelle eri ohjelmalle:

  • Irfanview-ohjelmalle (IV), joka löytyy kaikista Win-työasemista, löytyy ohjeet kuvien ja kuvajoukkojen koon muuttamiselle
  • Photoshop-ohjelmalle (PS) löytyy ohjeet kuvan koon muuttamiselle, kuvan rajaamiselle, horisontin oikaisemiselle, perspektiivin korjaamiselle, valoisuuden ja värivirheen korjaamiselle sekä kuvan tallentamiselle verkkojulkaisua varten.

HUOM. Tätä blogia on päivitetty viimeksi vuonna 2014. Osa artikkeleista sisältää päivittämätöntä tietoa.