3. Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus

Tässä osiossa perehdytään robotin ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen (Human robot interaction = HRI). Mitä robottien suunnittelussa täytyy ottaa huomioon? Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan roboteille opetuksellisia keskustelusisältöjä QiChat/ChatScript -skriptikielen avulla.

Oppimistavoitteet:

  • Osallistuja tutustuu robotin ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen tutkimusalaan.
  • Osallistuja ymmärtää perusasioita robottien suunnittelusta vuorovaikutuksen, käytettävyyden ja eettisyyden näkökulmasta.
  • Osallistuja tutustuu NAO-robotin dialoginhallintaan ja oppii kirjoittamaan yksinkertaisia dialogiskriptejä.

Videoluennot:

1. Osion esittely

2. Mitä ihmisen ja robotin vuorovaikutuksella tarkoitetaan? Mitä on HRI?

3. Millaisia eettisiä kysymyksiä ihmisen ja robotin vuorovaikutukseen liittyy?

4. Mitä vuorovaikutuksen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon? Miten tehdään vuorovaikutuksesta oppimista tukevaa?


Ohjelmointiharjoituksia

Tässä osiossa tutustutaan QiChat-skriptikieleen ja kirjoitetaan omia vuorovaikutteisia dialogeja roboteille.

Löydät ohjeet ja videomateriaalin täältä:

Osio 3: Ohjelmointiharjoituksia

Kirjaudu salasanalla, jonka sait kurssille ilmoittautuessasi.


Oppimistehtävä 3