1.2 Kotoutumisen verkostopäivät

Verkostot strategisena mahdollisuutena 

Kotoutumisen verkostopäivä Äänekoskella 20.2.2018
Verkostot tarjoavat monenlaisia strategisia mahdollisuuksia maahanmuuttotyön, -toiminnan ja -palveluiden kehittämiseen. Verkostojen avulla voidaan koota yhteen alueen tai alan toimijoita, edistää ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, rakentaa tavoitteellista yhteistyötä, lisätä ja vahvistaa tiedonkulkua, kehittää ja syventää asiantuntijuutta, järjestää yhteistä toimintaa ja tuottaa ja kehittää palveluja, kuten Kotoutumisen verkostopäivässä Äänekosken kaupungin valtuustosalissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori Helena Anttila aiheeseen orientoi.

Äänekosken Kotoutumisen verkostopäivään 20.2.2018 Äänekosken valtuustosaliin osallistui mukavasti yli 30 maahanmuuttotyötä tekevää verkostoitumaan ja keskustelemaan monikulttuurisen työn verkostomaisesta työstä. Samalla pohdittiin kunnassa vaikuttavaa Kototyöryhmää ja sitä, mitä kaikkia tahoja kunnan Kototyöryhmän kokoonpanossa tulisi olla mukana, miten tällaisen ryhmän tulisi toimia ja millainen tiedonkulku Kototyöryhmän ja muiden maahanmuuttotyössä toimivien tahojen välillä pitäisi olla. Lopputulema tästä Kotoutumisen verkostopäivän keskustelusta eteni kunnassa hienosti suoraan Kototyöryhmän toiminnasta vastaavien tahojen tiedoksi.

Siten Äänekoski hyödynsi erinomaisesti Kotopaikan tarjoamaa mahdollisuutta hyödyntää verkostomaista työskentelyä kootessaan yhteen alueen maahanmuuttotyötä tekeviä tahoja, pyrkiäkseen edistämään ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja rakentamaan tavoitteellista yhteistyötä kehittäen ja syventäen samalla yksilön ja yhteisön asiantuntijuutta.


Materiaaleja!

Ohessa Äänekoskella 20.2.2018 järjestetyn verkostopäivän koulutusmateriaalit käyttöösi.