1.1 Työkaluja verkostojen ja prosessien tukemiseen

Alueuudistus.fi-sivuilla raportti Maahanmuuttajien kotoutumispalveluista (2016) kokoaa yhteen havaintoja palvelujärjestelmästä ja prosesseista. Mitä näistä havainnoista kannattaisi ottaa huomioon, kun kotoutumisen prosesseja hiotaan Keski-Suomessa?

Entä millaisilla työkaluilla päästään prosessien hiomisessa eteenpäin? Kotopaikka-hanke järjesti verkostosparrausta, jonka yhtenä työkaluna käytettiin Kotoutumisen palvelukartta verkostotyöhön -työkalua. Myös kansainvälisen tutkimustyön tuloksena syntynyt kotoutumisen viitekehys* auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä oman kunnan kotoutumisen palveluiden organisoinnista.

Kotoutuminen on:

  • Moniulotteinen prosessi: Maahanmuuttaja saa tarvitsemansa tiedot ja valmiudet toimiakseen yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.
  • Vuorovaikutusta: Kotoutuminen tapahtuu arjen vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja erilaisten yhteisöjen kanssa. Se muuttaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa.
  • Laajaa yhteistyötä: Viranomaistyön lisäksi kotoutumista tukevat esimerkiksi järjestöt, työyhteisöt, yritykset, oppilaitokset, naapurusto sekä muut yhteisöt.

(Kotouttamisen osaamiskeskus, kotouttaminen.fi.)

*Ager, A. & Strang, A. 2008. Understanding integration. A conceptual framework.

Kuvion pohjana Perusta: oleskelustatus ja oikeudet, sen yläpuolella mahdollistajat, jotka ovat kieli ja osaaminen sekä turvallisuus ja jatkuvuus. Sosiaaliset kontaktit -tasolla ovat sosiaaliset sillat, sosiaaliset siteet, sosiaaliset linkit. Keinot ja tulokset on kuvion ylimpänä, siinä mainittu työ, asuminen, koulutus, terveys ja hyvinvointi.
Kotoutumisen käsitteellinen viitekehys