1.1 Työkaluja verkostojen ja prosessien tukemiseen

Alueuudistus.fi-sivuilla raportti Maahanmuuttajien kotoutumispalveluista kokoaa yhteen havaintoja palvelujärjestelmästä ja prosesseista. Mitä näistä havainnoista kannattaisi ottaa huomioon, kun kotoutumisen prosesseja hiotaan Keski-Suomessa?

Entä millaisilla työkaluilla päästään prosessien hiomisessa eteenpäin? Kotopaikka-hanke järjesti verkostosparrausta ja yhtenä työkaluna siinä voidaan käyttää oheista Kotoutumisen palvelukartta verkostotyöhön. Myös kansainvälisen tutkimustyön tuloksena syntynyt kotoutumisen viitekehys* auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä oman kunnan kotoutumisen palveluiden organisoinnista. Kotoutuminen on:

  • Moniulotteinen prosessi: Maahanmuuttaja saa tarvitsemansa tiedot ja valmiudet toimiakseen yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.
  • Vuorovaikutusta: Kotoutuminen tapahtuu arjen vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja erilaisten yhteisöjen kanssa. Se muuttaa myös vastaanottavaa yhteiskuntaa.
  • Laajaa yhteistyötä: Viranomaistyön lisäksi kotoutumista tukevat esimerkiksi järjestöt, työyhteisöt, yritykset, oppilaitokset, naapurusto sekä muut yhteisöt.

(Kotouttamisen osaamiskeskus, kotouttaminen.fi)

*Ager, A. & Strang, A. 2008. Understanding integration. A conceptual framework.