1 Verkosto-osaaminen

Sujuvat kotoutumis- ja työllistämispolut vaativat kunnilta monialaista yhteistyötä. Yhteistyötä on kehitettävä ja koordinoitava, ja se vaatii kaikilta osallisilta verkosto-osaamista. Toimiva yhteistyö kuvataan verkosto- tai palvelukarttoina. Verkostokartta/palvelukartta-työkalu kuvaa työntekijöiden näkökulmaa sen hahmottamiseksi, keitä kaikkia toimii kotouttamisen parissa ja kuka vastaa mistäkin toiminnasta. Työllistymispolut-työkalu/mallinnus kuvaa samaa verkostoa maahanmuuttajan näkökulmasta tavoitteenaan kuvata kotoutumisen, koulutuksen ja työllistymisen polkuja asiakkaan näkökulmasta.

Verkostojen toiminnan tukemiseksi hankkeessa järjestettiin verkostosparrausta sekä vertaismentorointia kuntien sisällä ja kuntien välisenä toimintana. Paikallisissa ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa oli toimijoina kuntia, oppilaitoksia ja työllisyyden hoitoon keskittyviä tahoja ja työnantajia. Näistä syntyy parhaimmillaan verkosto, jonka yhteistyö mahdollistaa erilaisten maahanmuuttajien kotouttamis-, koulutus- ja työllistymispolkujen kokeilun ja rakentamisen Keski-Suomeen. Toimivat verkostot mahdollistavat vertaisoppimisen. On tärkeää, että kunnissa kotouttamistyötä tekevillä henkilöillä on riittävästi tietoa kotouttamisesta, monikulttuurisuusosaamista sekä ohjaus- ja neuvontatyön osaamista.

Lue seuraavaksi:

1.1 Työkaluja verkostojen ja prosessien tukemiseen

1.2 Kotoutumisen verkostopäivät