2.4.7 Vuorovaikutuksen tukeminen

  • Lyhyt perehdytysvideo selkokieleen. Tiiviisti tietoa siitä, mitä on selkokieli ja ketkä siitä hyötyvät. Videon on tehnyt Kehitysvammaliitto yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.
  • Selkokielen ja selkokielisen materiaalin sivusto. Selkokeskus tarjoaa laajasti tietoa selkokielestä.
  • Vinkkivideo monikulttuuriseen vuorovaikutukseen. Duodecimin lyhyt vinkkivideo siitä, miten onnistut monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa erityisesti potilastyössä. Sopii kaikille asiakastyötä tekeville.
  • Selkoilmaisu arjen tukena. Selkokielisiä aineistoja eri teemoista, kuten terveellinen ruoka, perhe, hampaiden hoito, turvallisuus ja talous, jotka on tehty Kehitysvammaliiton Papunet-yksikössä Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa
  • Helsingin seudun selkosivut. Esimerkki selkokielisestä sivustosta kunnallisista palveluista. Tuotettu yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä HSL:n, HSY:n ja HUS:n kanssa.
  • Selkouutisten Asioilla-videosarja. Videoita siitä, miten hyvin eri virastoissa saa palvelua selkokielellä. Maahanmuuttaja käy Kelassa, poliisin luona, TE-toimistossa, koulussa ja pankissa. Tekijänä YLE:n Selkouutisten harjoittelija Nasib Naseri.
  • Papunetin kuvapankki. Vapaasti käytettäviä selkeitä kuvia kuvapankissa, josta voi hakea hakusanalla tiettyä kuvaa. Papunet on osa Kehitysvammaliittoa.
  • Papunetin kuvatyökalu. Edellisen kuvapankin kuvien käyttöön tehty työkalu, jolla on helppo tehdä esim. omia kuvasanakirjasivuja. Papunet on osa Kehitysvammaliittoa.
  • Kuvallinen asumisen ja asioinnin opas. Kuvallinen materiaali asumisen ja arjen asioimisen tueksi yhteisen kielen puuttuessa. Sisältää suomi-farsi -tukisanaston. Materiaali on tehty Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyönä.