2.4.6 Monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen

  • Monikulttuurisuuden kohtaaminen -koulutusmateriaali. Kansalaisopistojen liitto Kol ry:n materiaalin avulla voi kehittää osaamistaan monikulttuurissa kohtaamisissa. Se on jaettu kolmeen osaan: Selkosuomi ja sen käyttö; Kulttuuritietoisuus ja sen vaikutus omassa toiminnassa erilaisissa monikulttuurisissa kohtaamisissa sekä Maahanmuutto Suomessa -tietopaketti.
  • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus. Turun yliopiston koordinoima ja OKM:n rahoittama DivED-hanke on koostanut sivuilleen paljon tietoa kieli- ja kulttuuritietoisuudesta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
  • Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa. Kun kulttuurit tulevat tiskille -opas on osa Kainuun Ely-keskuksen Kansainvälinen työvoima -hankkeen Unidos Oy:ltä ostamaa koulutuskokonaisuutta, ja erityisesti viestintään asiakaspalvelussa.
  • Tietoa perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvosta. Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon Tasku-edistämishankkeen (Keravan kaupunki) sivusto, jossa tietoa suomesta toisena kielenä, kielitietoisuudesta, ennakkoluuloista, kulttuurisesta moninaisuudesta ja uskontojen sekä kulttuurien kohtaamisesta.
  • Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki. 2019. Työkalupakki on kehitetty OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa ja on soveltuvin osin hyödynnettävissä myös muussa asiakas- ja ohjaustyössä.