2.4.6 Monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen

 • Monikulttuurisuuden kohtaaminen -koulutusmateriaali. Kansalaisopistojen liitto Kol ry:n materiaalin avulla voi kehittää osaamistaan monikulttuurissa kohtaamisissa. Se on jaettu kolmeen osaan: Selkosuomi ja sen käyttö; Kulttuuritietoisuus ja sen vaikutus omassa toiminnassa erilaisissa monikulttuurisissa kohtaamisissa sekä Maahanmuutto Suomessa -tietopaketti.
 • Verkkokoulu sosiaali- ja terveysalalle. Verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Se on tuotettu osana Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (COPE) -hanketta.

Verkkokoulussa on neljä osiota:

  1. Osaatko palvella kaikkia asiakkaita? Kulttuurien kohtaamisessa on kyse yksilöistä.
  2. Mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää? Opi ymmärtämään, miten kulttuuri näkyy omassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä ja valinnoissa.
  3. Asiakkaan kohtaaminen. Opi miten voit helpottaa kommunikointia ja vuorovaikutusta eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa.
  4. Erilaisia asiakasryhmiä. Opi miten toimia, kun asiakkaana on ikääntynyt maahanmuuttaja, kidutuksen uhri, paperiton tai kun epäilet tytön ympärileikkausta.
 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus. Turun yliopiston koordinoima ja OKM:n rahoittama DivED-hanke on koostanut sivuilleen paljon tietoa kieli- ja kulttuuritietoisuudesta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
 • Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa. Kun kulttuurit tulevat tiskille -opas on osa Kainuun Ely-keskuksen Kansainvälinen työvoima -hankkeen Unidos Oy:ltä ostamaa koulutuskokonaisuutta, ja erityisesti viestintään asiakaspalvelussa.
 • Tietoa perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvosta. Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon Tasku-edistämishankkeen (Keravan kaupunki) sivusto, jossa tietoa suomesta toisena kielenä, kielitietoisuudesta, ennakkoluuloista, kulttuurisesta moninaisuudesta ja uskontojen sekä kulttuurien kohtaamisesta.