2.4.4 Kotouttamistyön tueksi

  • Maahanmuuttoviraston sivut. Migrin sivuilta löytyy tietoa mm. oleskeluluvan ja kansalaisuuden hakemisesta, lainsäädännöstä maahanmuuttoon liittyen sekä tilastoja.
  • Perheenyhdistämisen tukimateriaaleja. 2011. Sisältää mm. perheenyhdistämisen työskentelymalli, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti asiakaspolkua ja eri viranomaisten toimia perheenyhdistämisen aikana. Perheenyhdistämisen tukimateriaalit on koottu Vantaan maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistossa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Soccan tuella.
  • Yksin tulleen aikuisen maahanmuuttajan tukimateriaaleja. 2011. Yksin tulleen aikuisen maahanmuuttajan kotouttamisen prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä ja julkaistu Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan sivuilla.
  • Työskentelymalli perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon. Perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanoton malli myös yksin tulleiden nuorten näkökulmasta. Tekijänä Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry.
  • Kotoutumiskortit. Kortit ovat apuväline maahanmuuttajien, erityisesti naisten, kanssa työskentelevälle ohjaajalle integroitumisen edistämiseksi. Korttien teemoina ovat suomalainen kulttuuri ja palvelut Suomessa. Iveta Podobinskán ja Ilona Torrin Metropolia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö vuodelta 2011, liite 3.