2.4.11 Sosiaali- ja terveysalalle

  • Maahanmuutto ja hyvinvointi. Monipuolisesti tietoa sekä tutkimuksia maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä osallisuudesta ja kotoutumisesta Suomessa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.
  • Pakolaisten psykososiaalisen tuen -koulutusvideot. Videoita pakolaisten psykososiaalisen tuen tarpeiden tunnistamiseen. Ne ovat osa Helsingin Diakonissalaitoksen työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeelle tekemää koulutusmateriaalia.
  • Opas maahanmuuttajien parissa toimiville. Suomen mielenterveysseuran opas pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta.
  • Kahden kulttuurin perheiden Familia ry:n nettisivut. Paljon tietoa kahdensuuntaisesta kotoutumisesta, kulttuurien välisestä toiminnasta ja kahden kulttuurin perheistä.
  • Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa -käsikirja. Paloma-kehittämishankkeessa tuotettu teos, jossa on ohjeita pakolaisten mielenterveyden parantamiseen ja palveluiden järjestämiseen. Hanketta koordinoi ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
  • Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus, joka toteutettiin Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä OKM:n, TEM:n ja EU:n kotouttamisrahaston tuella. Tuloksia voidaan soveltaa pohdittaessa millaisia kotouttamistoimia ja palveluja tarvitaan, sekä miten niitä voidaan sopeuttaa vastaamaan ajankohtaisia muutoksia Suomen väestörakenteessa.
  • Pakolaistaustaisten mielenterveyden edistäminen. Tukimuotoja ja valmiita materiaaleja edistämään mielenterveyttä sekä vähentämään traumaperäisen stressin ja sopeutumisprosessiin liittyvän stressin haitallisia seurauksia. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Serene-hankkeessa kehitetty ja nyt Serene-toimintana jatkuva toimintamuoto.
  • Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi. Sivustolla tietoa mm. trauman vaikutuksesta pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimiseen sekä yhteistyön ja turvallisuuden merkityksestä heidän tukemisessaan. Koostettu EU:n pakolaisrahaston rahoittamassa YTY-hankkeessa Helsingin Diakonissalaitoksen, diakonissaopiston ja Kidutettujen Kuntoutuskeskuksen yhteistyönä.
  • Tyttöjen ympärileikkaus. Tietoa tyttöjen ympärileikkauksista ja niiden ehkäisystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.
  • Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla asiaa poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta sekä esitteet erikielisille vanhemmille. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, somali, arabia, sorani ja dari.