2.4.11 Sosiaali- ja terveysalalle

 • Maahanmuutto ja hyvinvointi. Monipuolisesti tietoa sekä tutkimuksia maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä osallisuudesta ja kotoutumisesta Suomessa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.
 • Verkkokoulu sosiaali- ja terveysalalle. Verkkokoulu on tarkoitettu avuksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Se on tuotettu osana Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (COPE) -hanketta.

Verkkokoulussa on neljä osiota:

  1. Osaatko palvella kaikkia asiakkaita? Kulttuurien kohtaamisessa on kyse yksilöistä.
  2. Mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää? Opi ymmärtämään, miten kulttuuri näkyy omassa ja asiakkaiden käyttäytymisessä ja valinnoissa.
  3. Asiakkaan kohtaaminen. Opi miten voit helpottaa kommunikointia ja vuorovaikutusta eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa.
  4. Erilaisia asiakasryhmiä. Opi miten toimia, kun asiakkaana on ikääntynyt maahanmuuttaja, kidutuksen uhri, paperiton tai kun epäilet tytön ympärileikkausta.
 • Pakolaisten psykososiaalisen tuen -koulutusvideot. Videoita pakolaisten psykososiaalisen tuen tarpeiden tunnistamiseen. Ne ovat osa Helsingin Diakonissalaitoksen työ- ja elinkeinoministeriön SYLVIA-hankkeelle tekemää koulutusmateriaalia.
 • Opas maahanmuuttajien parissa toimiville. Suomen mielenterveysseuran opas pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta.
 • Kahden kulttuurin perheiden Familia ry:n nettisivut. Paljon tietoa kahdensuuntaisesta kotoutumisesta, kulttuurien välisestä toiminnasta ja kahden kulttuurin perheistä.
 • Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa -käsikirja. Paloma-kehittämishankkeessa tuotettu teos, jossa on ohjeita pakolaisten mielenterveyden parantamiseen ja palveluiden järjestämiseen. Hanketta koordinoi ja toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
 • Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus, joka toteutettiin Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä OKM:n, TEM:n ja EU:n kotouttamisrahaston tuella. Tuloksia voidaan soveltaa pohdittaessa millaisia kotouttamistoimia ja palveluja tarvitaan, sekä miten niitä voidaan sopeuttaa vastaamaan ajankohtaisia muutoksia Suomen väestörakenteessa
 • Pakolaistaustaisten mielenterveyden edistäminen. Tukimuotoja ja valmiita materiaaleja edistämään mielenterveyttä sekä vähentämään traumaperäisen stressin ja sopeutumisprosessiin liittyvän stressin haitallisia seurauksia. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Serene-hankkeessa kehitetty ja nyt Serene-toimintana jatkuva toimintamuoto.
 • Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi. Sivustolla tietoa mm. trauman vaikutuksesta pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimiseen sekä yhteistyön ja turvallisuuden merkityksestä heidän tukemisessaan. Koostettu EU:n pakolaisrahaston rahoittamassa YTY-hankkeessa Helsingin Diakonissalaitoksen, diakonissaopiston ja Kidutettujen Kuntoutuskeskuksen yhteistyönä.
 • Tyttöjen ympärileikkaus. Tietoa tyttöjen ympärileikkauksista ja niiden ehkäisystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.
 • Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla asiaa poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta sekä esitteet erikielisille vanhemmille. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, somali, arabia, sorani ja dari.