2.4.10 Opetus- ja ohjaustyön tueksi

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus. Turun yliopiston koordinoima ja OKM:n rahoittama DivED-hanke on koostanut sivuilleen paljon tietoa kieli- ja kulttuuritietoisuudesta opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
 • Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus opetus- ja ohjaustyössä. Matti Taajamon ja Sauli Puukarin toimittama artikkelikokoelma, jossa pohditaan monipuolisesti ohjaustyötä ja monikulttuurisuuden siihen tuomia lisäulottuvuuksia
 • Tietoa ammattilaisille pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimisen tueksi. Sivustolla tietoa mm. trauman vaikutuksesta pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten oppimiseen sekä yhteistyön ja turvallisuuden merkityksestä heidän tukemisessaan. Koostettu EU:n pakolaisrahaston rahoittamassa YTY-hankkeessa Helsingin Diakonissalaitoksen, diakonissaopiston ja Kidutettujen Kuntoutuskeskuksen yhteistyönä.
 • Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki. OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa (ESR) kehitetty työkalupakki erityisesti Ohjaamoissa toimivien työntekijöiden monikulttuurisen osaamisen kehittämiseksi. Työkaluja ja tukimateriaaleja monikulttuurisen ohjauksen ja osaamisen tueksi seuraavista teemoista: kulttuuriosaaminen, monikulttuurinen ohjausosaaminen, toimintaympäristöosaaminen (lait, verkostot, moniammatillisuus) ja ohjaajan oma osaaminen ja itsetuntemus.
 • Monikulttuurisuus ja kunnioittava kohtaaminen. Tietoa kouluille ja oppilaitoksille tiivistetysti monikulttuurisuudesta ja sen kohtaamisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla.
 • Monikulttuurinen ohjaus. Opetushallituksen opas, jossa on tietoa, menetelmiä ja materiaalia maahanmuuttajien ohjaukseen ja opetukseen.
 • Maahanmuuttajien koulutus. Opetushallituksen verkkosivuilla tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta ja opetuksesta.
 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, perusopetus, moninaisuus. Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeen sivusto, jossa tietoa suomesta toisena kielenä, kielitietoisuudesta, ennakkoluuloista, kulttuurisesta moninaisuudesta ja uskontojen sekä kulttuurien kohtaamisesta. Koottu Keravan kaupungin TASKU-hankkeessa.
 • Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla. Opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat maahanmuuttajia työssä oppimisessa tai työntekijöille, jotka perehdyttävät maahanmuuttajataustaisia uusiin työtehtäviin. Ossi – Osaaminen esiin (ESR) ja Vauhtia työllistymiseen (OKM) -hankkeissa uusittu opas alun perin Koulutuskeskus Salpauksen Osuma-projektissa (ESR) tehdystä materiaalista.
 • Tukea, tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Sivusto on suunnattu opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaaleja oppisopimuskoulutukseen ja osaamisen tunnistamiseen. Sivusto on tehty Turun kaupungin sivistystoimialan koordinoimana yhteistyössä Vauhtia työllistymiseen (OKM), Aboa Nova ja Nuotta (ESR) -hankkeiden kanssa.
 • Opas maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjaustyöhön. Suomen pakolaisavun opas sisältää tietoa mm. maahanmuuttosyistä ja sen vaikutuksesta asiakkaan tilanteeseen sekä kansalaisuuden hakemisesta.