2.2.2 Maahanmuuttajien koulutuspolut Suomen koulutusjärjestelmässä

Maahanmuuttotaustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin kantaväestökin. Opetus-/opiskelu-/tutkintokielen taidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseksi järjestetään tukea, valmistavaa opetusta tai valmentavaa koulutusta. (Maahanmuuttotaustaiset oppijat, n.d.)

Lue maahan muuttaneiden opiskelusta lisää Opetushallituksen sivustolta 


Vinkki!

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa -hankkeessa toteutettu koulutus tarjoaa runsaasti itseopiskelumateriaalia ohjauksen ammattilaisille. Oheisella videolla SPR Hämeen piirin vastaanottokeskusten  (Lammi, Mänttä-Vilppula ja Tampereen yksityismajoitusyksikkö) johtaja Minna Jussilan mietteitä maahanmuuttajien kouluttautumisesta ja kotouttamisesta.