2.2.1 Kotoutumispalveluista

Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä, jossa määritellään mm. kunnan ja TE-toimistojen tehtävät ja roolit kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumistoimenpiteitä ja -palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja sekä TE-hallinnon palveluja. Kotouttaminen on sisällöltään monialaista ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen ja -tasojen välillä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan tarkoittaa asettumista uuteen maahan ja kulttuuriin sekä uusien toimintatapojen omaksumista niin, että omat juuret ja kulttuurinen identiteetti voivat säilyä rinnakkain uuden kanssa. Varsinainen kotoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa suomalaisen yhteiskunnan kanssa, keskeisimmin arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, harrastuksissa ja työpaikoilla. Kotoutuminen on pitkäkestoista, mutta prosessia on mahdollista jouduttaa sujuvalla ja kotoutumispolkua tukevalla viranomaistoiminnalla.

Kotouttaminen.fi -sivusto kokoaa keskeisen valtakunnallisen ohjeistuksen kotoutumisen tukemiseen. Kotopaikka-hankkeessa keskitytään erityisesti paikallisiin prosesseihin ja niiden kehittämiseen Keski-Suomessa. Valtakunnalliset hyvät käytännöt toimivat kehittämistyön tukena.


Vinkkejä!

Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelumalli kokoaa yhteen alkuvaiheen kotouttamisen hyviä käytäntöjä ja suosituksia.

Maahanmuuttajan sosiaaliset oikeudet ja palvelut – mitä oleskelulupa mahdollistaa ja mitä maahanmuuttaja arjessaan tarvitsee –tallenne (kesto 1 h 9 min) 23.5.2018. Kotopaikka-hankkeen seminaarin yhteydessä järjestetyn asiantuntijapuheenvuoron tallenne.