2.2 Toimintaympäristöosaaminen

Tästä osiosta löydät muun muassa tietoa kotouttamisen palveluista ja maahanmuutosta yleisesti sekä maahanmuuttajien työllistymisen tai koulutuspolkujen tukemisesta.

Maahanmuuttajat työelämässä -sivustolta löydät materiaaleja niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta.


Vinkkejä!

Hyödyllistä asiaa maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluiden hyvistä käytänteistä löydät oheisesta Kotona Suomessa/ Uudenmaan ELYn seminaarin tallenteesta 17.1.2018. 
Oleskelulupa-asioiden perusteetKotouttamisen osaamiskeskuksen luentosarjan asiantuntijaluennon tallenne 6.10.2017 (kesto 1:49).
Suomen Pakolaisapu (2018) on julkaissut Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat ohjaus- ja neuvontatyössä -julkaisun.