2.1 Kieli- ja kulttuuriosaaminen

Tästä osiosta löydät materiaaleja kieli- ja kulttuuriosaamisen teemasta:


Vinkkejä!
Oheisella infovideolla kuulet, millaisten vaiheiden kautta maahanmuuttajan uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi etenee ja millaisia riskejä on maahanmuuttajan hyvinvoinnille. Lisäksi videolla valotetaan joitakin kulttuurisia eroavaisuuksia (esim. valtaetäisyys eri kulttuureissa, kulttuurin yhteisöllisyys/yksilöllisyys). Kulttuuriin sopeutumisen vaiheista -infovideo
Asioimistulkkaukseen liittyvistä erityispiirteistä kuulet tällä videolla.
Infovideot on tuotettu OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa 11/2017.
Erilaisuus sallittu-käsikirja soveltuu erityisesti työyhteisöissä tapahtuvaan ohjaukseen mutta toimii perehtymismateriaalina myös yleisesti monikulttuurisiin ohjaustilanteisiin.