3.2.6 Sanastoja

  • Päiväkotisanastot. Suomen Pakolaisavun sanastoja päiväkotien arkeen työntekijöiden ja maahan-muuttajavanhempien kommunikoinnin tueksi. Kielet: somalia, arabia, kurdi, persia
  • Kuva- ja videosanakirjoja ammatilliseen opiskeluun maahanmuuttajille. OPH:n Selkosilta-hankkeessa Vamian ja Jyväskylän aikuisopiston tekemää selkokielistä materiaalia ammattiopintoihin hoiva-alalle, puhdistuspalvelualalle, rakennusalalle, metallialalle ja logistiikka-alalle. Esim. päivähoidon ammattisanastoa kuvina ja puhuttuina.
  • Ensihoidon kieliopas. Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatimat sanastot hätätilanteisiin. Kielet: ruotsi, englanti, ranska, saksa, espanja, venäjä, persia, arabia, somali ja kiina
  • Arabia-suomi -materiaalit koulun käynnin tueksi. Sivulla on tulostettavia kuvasanastoja sekä toimintaohjeita koulunkäynnin ja opetuksen tueksi. Materiaalin ovat työstäneet Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän työryhmä ja sen tilaajana on ollut Oulun Yliopisto/Valmo-koulutushanke (OKM). Kielet: suomi ja arabia
  • Sanastoa terveydenhoitohenkilöstölle ja terveydenhoito-ohjeita pakolaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolla sivun alaosassa on terveyssanastoja eri kielillä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskenteleville. Kielet: albania, serbokroatia, vietnam, somali, ranska, arabia, persia, kurdi, ruotsi, englanti, venäjä
  • Kuvasanasto aikuisille maahanmuuttajille. Suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole. Sanastoja voi myös muokata. Teemat: fraasit ja kielet, henkilöt, tekemiset, terveys, hygienia, kehonosat, aika, adjektiivit, paikat, ruoka (yleinen), kasvikset, juomat, esineet ja vaatteet. Materiaalit on koottu ja muokattu Papunetin kommunikointikansioiden pohjalta Kommunikaatiokansioita turvapaikanhakijoille -vapaaehtoisprojektissa (Nadja Kasinskaja).
  • Kuvasanasto maahanmuuttajalapsille. Kuten edellinen sivusto, mutta suunnattu erityisesti lapsille. Teemoista lisäksi kulkuvälineet ja eläimet. Materiaalit on koottu ja muokattu Papunetin kommunikointikansioiden pohjalta Kommunikaatiokansioita turvapaikanhakijoille -vapaaehtoisprojektissa (Nadja Kasinskaja).