3.1. Kotoutumisen ja monikulttuurisuuden klinikkapäivä

”Kyyjärvellä Kotopaikan toimenpiteet etenevät ansiokkaasti ja asiakaslähtöisesti.”

Kotoutumisen ja monikulttuurisuuden klinikkapäivä 19.11.2018 Kyyjärvellä hankeyhteistyössä

Kyyjärvellä ohjauksen, neuvonnan ja palveluiden teemapäivässä esiteltiin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä palveluja alueen toimijoille ja asukkaille. Teemapäivä järjestettiin hankeyhteistyössä Kyyjärven kunnan, Kotopaikka-, Yhdessä enemmän- ja Yhdessä ei olla yksin -hankkeiden sekä Monikko ry:n kanssa. Kotopaikka-hankkeen toteuttajista mukana olivat Aino Koskinen ja Nina Paananen Jyväskylän palvelualan opistolta. 

Päivän aikana Aino ja Nina esittelivät teemapäivään osallistuneille Kotopaikka-hankkeen tavoitteita ja toimia yleisesti sekä erityisesti Kyyjärven osalta, jossa hankkeen toimenpiteitä on ansiokkaasti ja asiakaslähtöisesti lähdetty edistämään. Teemapäivässä esiteltiin myös ensimmäisen kerran Kotopaikka-hankkeessa työstetty, maahanmuuttajille suunnattu työn hakemiseen liittyvä sivusto, jonka ulkoasuun ja sisältöön saatiin maahanmuuttajaosallistujilta mukavasti palautetta. Teemapäivä tarjosi myös oivan mahdollisuuden räätälöidä Kyyjärvelle suunnattuja Kotopaikka-hankkeen toimenpiteitä. 

Kirjoittajat:

opintovastaava Aino Koskinen ja opettaja Nina Paananen, Jyväskylän palvelualan opisto