3 Maahanmuuttajien polut

Hankkeessa pyritään tukemaan kohdekuntiin työllistymistä tunnistamalla paikallisia työllistymispolkuja ja kehittämällä osaamista maahanmuuttajien työhön ohjaamiseen sekä työssäoppimisen ohjaamiseen. Kohdekunnissa voidaan tukea myös maahanmuuttajien osaamista suomalaisen työelämän pelisäännöistä.

Työllistymispolkukuvauksia rakennettiin myös urasuunnittelun näkökulmasta alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohdallajotka eivät vielä olleet työllistymisiässäkuten alla olevassa kuviossa on kuvattu

Erään kohdekunnan sosiaalityön johtaja totesi työllistymispolkukuvauksen toimivan kunnassa erinomaisella tavalla maahanmuuttajan tilanteeseen perehdyttävänä “portfoliona” hänen siirtyessään maahanmuuttapalveluissa toimijalta toiselle. 

Esimerkki työllistymispolkukuvauksesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisämateriaalia 

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen. KotoTyö – työ kotouttamisen välineenä -hankkeen loppuraportti. Pohjois-Pohjanmaan ELYn julkaisuja 1/2011.

 


Kokemusasiantuntijoiden videoita

OSKU-hankkeessa on koottu kokemusasiantuntijoiden kokemuksia, millaista on asua, kotoutua, opiskella, harrastaa ja tehdä työtä pienillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Videot ovat useammalla kielellä, tekstitys on suomeksi.
Valtakunnallisen OSKU – Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi – hankkeen (AMIF) tavoitteena on oleskeluluvan saaneiden henkilöiden entistä nopeampi siirtyminen vastaanottokeskuksista kuntiin. Valtakunnallisen hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien, valtionhallinnon ja vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt sekä myönteisen kansainvälisen suojelun päätöksen saaneet turvapaikanhakijat.
Myös OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projeksissa on toteutettu kokemusasiantuntijoiden videoita. Oheisella videolistalla Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkausalan opiskelijat kuvaavat paitsi tulkkaukseen liittyviä erityispiirteitä niin myös omia näkemyksiään kulttuurisista eroavaisuuksista.