Tarkkailen ja tutustun


Photo by Josh Edgoose on Unsplash

Havainnoimme maailmaa aiemman kokemuksemme luomien mallien kautta tiedostaen ja osittain tiedostamatta. Havaintojemme kautta saamamme tieto muokkaa ja vahvistaa sisäisiä mallejamme, jotka edelleen ohjaavat havainnointiamme.

Tämän alitajusen tiedostamattoman toiminnan lisäksi voimme myös tietoisesti lähteä havainnoimaan maailmaa löytääksemme uusia näkökulmia vallitsevaan ajatteluumme.

Tässä tehtävässä havainnoit ympäristöäsi ja sitä, miten osallisuus ja/tai syrjäytyneisyys ilmentyy median välittämässä informaatiossa.

Vaihtoehtoiset tehtävät

Tehtävä A 

Tutki esimerkiksi kuvapankeista, videoista, Ylen arkistosta, sosiaalisesta mediasta, lauluista ja elokuvista, minkälaisia tuloksia saat seuraavilla hakusanoilla: osallisuus, osattomuus, osallistuminen ja osallistaminen. Voit käyttää haussa myös sanojen vieraskielisiä muotoja kuten esimerkiksi ”dropout”. Miten ilmiötä kuvataan?

Vaihda näkökulmaa ja tutki minkälaisia tuloksia saat esimerkiksi hakusanoilla ”syrjäytynyt” ja “syrjäytetty” tai ”syrjäytyminen” ja ”syrjäytetty”.

Löydätkö hakutuloksistasi kulttuurisidonnaisuutta tai sivumerkityksiä? Millainen kuva sinulle syntyy aiheesta?

Pohdi myös, koetko itse osallisuutta johonkin tai osattomuutta jostakin? Miten se ilmenee?

Tehtävä B

Haastattele ystäviäsi/opiskelijoitasi. Millainen kuva heillä on sanoista osallisuus, osattomuus, osallistuminen ja osallistaminen?  Miten ilmiötä kuvataan?

Vaihtakaa näkökulmaa ja miettikää, minkälaisia mielikuvia herää esimerkiksi sanoista ”syrjäytynyt” ja “syrjäytetty” tai ”syrjäytyminen” ja ”syrjäytetty”.

Löydättekö kulttuurisidonnaisuutta tai sivumerkityksiä? Millainen kokonaiskuva aiheesta syntyy?

Soveltava tehtävä

Osallista ystäviäsi/opiskelijoitasi tarkkailemaan ympäristöänne. Keskustelkaa havainnoistanne tai suunnitelkaa yhdessä peli aiheesta. Alla on esimerkki pelistä, jonka voi toteuttaa myös verkossa. (Kuva-analyysin perusteet, taustatieto, merkityksellinen kuva – mitä ne kertovat.)

Esimerkki: Sanapilvipeli

Valmistelevat työt: Etsitään verkosta ihmisoikeuksiin liittyvä kuva.

Etsitään soveltuva sanapilvisovellus (esim. https://www.wordclouds.com/) ja tehdään pohja yhteiselle työskentelylle.

Osallistujien määrä: Osallistujien määrää ei ole rajattu. Peliä voidaan pelata myös verkossa.

Pelin kulku:

  • Jaetaan sanapilvisovelluksen osoite osallistujille.
  • Valittu kuva esitellään osallistujille.
  • Kukin osallistuja kirjaa mieleen tulevat sanat sovellukseen omalta päätelaitteeltaan.
  • Tulostetaan kuva.
  • Käydään keskustelu.

Opettajankouluttajalle

Voit hyödyntää tämän osion aiheen käsittelyssä myös seuraavia esimerkkitoteutuksia ja aineistoja:

Ajattelun herättämiseksi
Johdatus osallisuuspajoihin (pdf)
Katsomusdialogipaja
Osallisuusinnovaatiot-paja
Osallisuuskävely
Teachers’s Emotions and Wellbeing -workshop

Saranpää, M. 2018. Oppimisen osana – minkälainen koulutus edistää osallisuutta? https://esignals.haaga-helia.fi/2018/01/11/oppimisen-osana-minkalainen-koulutus-edistaa-osallisuutta/

Löydät lisää linkkejä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen aineistoihin, esimerkkitoteutuksiin ja tehtäviin opintojakson mukaisesti jaoteltuna osiosta Aineistot.