Ulkoa kuvatussa metrossa tai raitiovaunussa kaksi seisovaa matkustajaa. Ikkunat epäselvät sateen vuoksi.

Tarkkailen ja tutustun

Havainnoimme maailmaa aiemman kokemuksemme luomien mallien kautta tiedostaen ja osittain tiedostamatta. Havaintojemme kautta saamamme tieto muokkaa ja vahvistaa sisäisiä mallejamme, jotka edelleen ohjaavat havainnointiamme.

Tämän alitajuisen tiedostamattoman toiminnan lisäksi voimme myös tietoisesti lähteä havainnoimaan maailmaa löytääksemme uusia näkökulmia vallitsevaan ajatteluumme.

Tehtävä:

Tässä tehtävässä havainnoit ympäristöäsi ja sitä, miten osallisuus ja/tai syrjäytyneisyys ilmentyy median välittämässä informaatiossa.

Vaihda näkökulmaa ja tutki minkälaisia tuloksia saat esimerkiksi hakusanoilla ”syrjäytynyt” ja “syrjäytetty” tai ”syrjäytyminen” ja ”syrjäytetty”.

Löydätkö hakutuloksistasi kulttuurisidonnaisuutta tai sivumerkityksiä? Millainen kuva sinulle syntyy aiheesta?

Pohdi myös, koetko itse osallisuutta johonkin tai osattomuutta jostakin? Miten se ilmenee?

Vaihtakaa näkökulmaa ja miettikää, minkälaisia mielikuvia herää esimerkiksi sanoista ”syrjäytynyt” ja “syrjäytetty” tai ”syrjäytyminen” ja ”syrjäytetty”.

Löydättekö kulttuurisidonnaisuutta tai sivumerkityksiä? Millainen kokonaiskuva aiheesta syntyy?

Osallista tarkkailemaan

Osallista ystäviäsi/opiskelijoitasi tarkkailemaan ympäristöänne. Keskustelkaa havainnoistanne tai suunnitelkaa yhdessä peli aiheesta. Alla on esimerkki pelistä, jonka voi toteuttaa myös verkossa. (Kuva-analyysin perusteet, taustatieto, merkityksellinen kuva – mitä ne kertovat.)

Esimerkki: Sanapilvipeli

Valmistelevat työt: Etsitään verkosta ihmisoikeuksiin liittyvä kuva.

Etsitään soveltuva sanapilvisovellus (esim. https://www.wordclouds.com/) ja tehdään pohja yhteiselle työskentelylle.

Osallistujien määrä: Osallistujien määrää ei ole rajattu. Peliä voidaan pelata myös verkossa.

Pelin kulku:

  • Jaetaan sanapilvisovelluksen osoite osallistujille.
  • Valittu kuva esitellään osallistujille.
  • Kukin osallistuja kirjaa mieleen tulevat sanat sovellukseen omalta päätelaitteeltaan.
  • Tulostetaan kuva.
  • Käydään keskustelu.

Kuva: Photo by Josh Edgoose on Unsplash