Syvennyn ja toimin


Photo by Dakota Corbin on Unsplash

Yhteiskunnan päätoimintalohkot, valtio, yritykset ja kansalaisyhteiskunta, jonka muodostavat yhdistykset, järjestöt sekä sosiaaliset liikkeet, toimivat kaikki yhteiskunnassa sen sääntöjä ja lakeja noudattaen erilaisin intressein.

Selvitä, miten tiedostettuja osallisuus-, ihmisoikeus- ja demokratiaperiaatteet ovat erilaisten toimijoiden työssä. Ovatko toimijat kirjanneet periaatteita toimintansa perusteisiin ja miten osallisuus, ihmisoikeus ja demokratia toteutuvat käytännössä?

Tässä tehtävässä syvennyt aiheeseen ja tutustut alan toimijan työhön.

Vaihtoehtoiset tehtävät

Tehtävä A 

Tarkastele toimijoiden verkkosivujen kautta heidän toimintaansa. Selvitä, millaista järjestötoimintaa paikkakunnallasi on. Miten järjestöt toimivat? Miten niiden arvot näykyvät toiminnassa? Miten niiden toiminnassa käytetään tietoverkkoja?

Tehtävä B

Jalkaudu järjestötoimintaan ja käy tutustumassa johonkin järjestöön ja sen toimintaan omalla paikkakunnallasi. Miten järjestöt toimivat? Miten niiden arvot näykyvät toiminnassa? Miten niiden toiminnassa käytetään tietoverkkoja?

Soveltava tehtävä

Järjestä vierailukäynti tai kutsu vierailija kertomaan toimintansa perusteista.


Opettajankouluttajalle

Voit hyödyntää tämän osion aiheen käsittelyssä myös seuraavia esimerkkitoteutuksia ja aineistoja:

Etiikka verkkokurssi (pdf)
Osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa (pdf)
Toimintaa ja kohtaamisia. Opettajuuden muutos ja eettinen ajattelu – Kättä pitempää eettisen ajattelun portfolion rakenteluun (pdf)

Valokuvan keinot ja mahdollisuudet – ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”
PhotoVoice-menetelmä (pdf)
https://www.nappinaapuri.fi/users/sign_in

Nuutila, L. 2018. Toimintaa ja kohtaamisia – työyhteisö musiikin ja kuvan äärellä. https://esignals.haaga-helia.fi/2018/09/19/toimintaa-ja-kohtaamisia-tyoyhteiso-musiikin-ja-kuvan-aarella/

Aineistoja ihmisoikeuskasvatuksesta

Löydät lisää linkkejä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen aineistoihin, esimerkkitoteutuksiin ja tehtäviin opintojakson mukaisesti jaoteltuna osiosta Aineistot.