Ohjeita opettajankouluttajalle

Photo by: https://pixabay.com/fi/

Opettajankouluttajana voit hyödyntää kokonaisuutta monin tavoin sekä opiskelijaryhmiesi kanssa toimiessasi että ohjatessasi opiskelijoita yksilöllisesti hankkimaan osaamista. Ainestoa voi hyödyntää myös opettajankouluttajayhteisössä.

Eri tapoja hyödyntää kokonaisuutta

  1. Ohjaa opiskelijoitasi hankkimaan ihmisoikeusosaamista itsenäisesti verkko-opintojen avulla. Kokonaisuus mahdollistaa viiden opintopisteen laajuisen opintojakson toteutuksen. Se sisältää oppimistehtäviä, joiden palautukset voit ohjata tarvittaessa korkeakoulusi tai oppilaitoksesi oppimisympäristöön. Opintojaksoon on mahdollista sisällyttää myös muuta ohjausta.
  2. Hyödynnä aineistoja ja esimerkkejä opettajankoulutuksessa tai  opiskelijoittesi kanssa ihmisoikeusperustaisuuden ja osallisuuden edistämisessä sekä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusosaamisen kehittämisessä.
  3. Kehitä omaa osaamistasi ihmisoikeusperustaisuuden ja osallisuuden tukemisessa ja ihmisoikeus- ja demokratiakasvattajana opettajan työssä.

Aineistot ja esimerkkitoteutukset

Aineistosta löydät ideoita ja esimerkkejä siitä, miten voit opettajankouluttajana edistää ihmisoikeusperustaisuutta omassa työssäsi. Samoin löydät ideoita siitä, miten voit kehittää opiskelijoittesi ihmisoikeusosaamista ja tietoisuuttaan ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksesta osana heidän työtään. Kokonaisuudessa on esimerkkejä ja toimintatapoja yhteisöllisyyden, aktivoivan työotteen ja ihmisoikeusosaamisen kehittämisestä ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Toimintatavat on pilotoitu ammatillisissa opettajakorkeakouluissa ja kuvattu siten, että voit soveltaa niitä omassa työssäsi. Voit hyödyntää menetelmiä sovellettuina myös ammatillisessa koulutuksessa. Aineistoihin on liitetty lisämateriaalia aiheiden käsittelyä varten.

Löydät esimerkit ja aineistot teemoiteltuna aihealueittain opiskelijan polkua seuraten ja lisäksi yhteenvetona Aineistot -välisivulla. Aineistot -välisivulta on myös linkkejä lisämateriaaleihin.

Työkalu opetussuunnitelmien arviointiin

Opettajankoulutuksen ihmisoikeusperustaisuuden ja osallisuuden edistämisen tulee näkyä myös opetussuunnitelmissa: tavoitteina, periaatteina, menetelminä ja sisältöinä. Opetussuunnitelma-arviointityökalua voi hyödyntää opettajankoulutusyhteisössä tai oppilaitosyhteisössä ihmisoikeusperustaisuuden ja osallisuuden toteutumisen arviointiin ja kehittämiseen opetussuuunnitelmissa.

Arviointityökalun löydät tästä.

Ihmisoikeuksien tukeminen on läsnä jokaisessa kohtaamisessa!

Innostusta ja löytämisen iloa!