Ajattelun herättämiseksi

Väittämät ajattelun herättämiseksi – harjoitus

Tämä harjoitus on toteutettu Oamkin työpaja- ja verkkototeutuksissa ensimmäisenä, työpajan teemoihin orientoivana tehtävänä. Osallistujat asettuvan tilaan niin että jokaisella on tilaa sivuilla ja tilaa astua lyhyt askel eteenpäin tai taaksepäin. Osallistujat sulkevat silmänsä. Fasilitaattori lukee väittämiä ääneen ja osallistujat ottavat lyhyen askeleen eteenpäin, jos ovat samaa mieltä väitteen kanssa ja taaksepäin jos ovat eri mieltä. Tätä on toteutettu myös verkossa hyödyntäen padlettia, jossa osallistujat liikuttivat padlettiin tuomaansa kuvaa vasemmalle tai oikealle.  

Väittämät

Olen tullut syrjityksi jossain tilanteessa
Demokratia toteutuu suomalaisessa koulutusorganisaatiossa
Suomessa ihmisoikeusasiat ovat hyvässä kunnossa
Ammatillinen opettaja huomioi kaikki oppijat tasapuolisesti
Tiedän opiskelijoiden osallisuutta tukevia opetusmenetelmiä
Opetusratkaisut tukevat sukupuolten välistä tasa-arvoa
Oppilaitokset tukevat opiskelijoiden yhdenvertaisuutta 
Opettajan asenne vaikuttaa opiskelijoiden osallistumishalukkuuteen
Koulutusorganisaation kuuluu ottaa kantaa ajankohtaisiin ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeviin uutisiin
Tiedän mitkä lait ja sopimukset määrittävät opettajan työtä tasa-arvoasioissa
Erilaisiin yhteisöihin kuuluminen edistää opiskelijoiden oppimista 

Harjoituksen tarkoituksena ei ole nostaa esiin yksittäisen osallistujan mielipiteitä asioista, vaan herättää osallistujat ajattelemaan omia kokemuksiaan, arvojaan ja ajatuksiaan työpajana teemoista. Harjoituksen jälkeen käydään purkukeskustelu, johon nostetaan esimerkiksi niitä väittämiä, jotka jakoivat mielipiteitä sekä keskustellaan harjoitteen tekemiseen liittyvistä tuntemuksista ja ajatuksista.  

Yhteyshenkilö: Laura Halonen, Oulun ammattikorkeakoulu