Verkossa kirjoittaminen opintojen tukena

Rantahiekkaan kirjoitettu I was here.Useimmat meistä ovat päivittäin tekemisissä erilaisten verkkotekstien kanssa niin työssä, opiskelussa kuin vapaa-ajallakin. Erityisesti sosiaalisessa mediassa näkyminen ja kirjoittaminen nostetaan mm. yritysmaailmassa yhdeksi tärkeäksi osaamisen muodoksi. Halutaan: sosiaalinen kirjoittaja. Näin otsikoivat Petteri Kankkunen ja Antti Isokangas EVAn julkaisemassa raportissa Suora yhteys – sosiaalinen media muuttaa yritykset.

Esimerkiksi seuraavia verkkokirjoittamisen muotoja voit hyödyntää  ja samalla myös opiskella niitä opettajaopintojen aikana:

1. Yhteisöpalvelut

Facebook, Google+ ja Ning ovat esimerkkejä yhteisöpalveluista, joita voi hyödyntää opintojen aikana: ne voivat toimia ryhmätyöskentelyn alustana, jossa ajatuksia voi työstää ja jakaa tietyn suljetun ryhmän, esimerkiksi oppimispiirin kesken.

2. Blogikirjoitukset

Opiskelussa blogi toimii hyvin esimerkiksi oppimispäiväkirjana. Se voi olla yksilöllinen tai opiskeluryhmän yhteinen foorumi. Monet yritykset ja oppilaitokset ylläpitävät myös omia blogisivustojaan. Tutustu esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun blogeihin.  Sivustolla olevista käyttösäännöistä pääset tutustumaan yleisemmin myös bloggaamisen netikettiin eli eettisiin pelisääntöihin.

3. Yhteiskirjoittaminen

Opiskelun aikana tuotetaan erilaisia kirjallisia oppimistehtäviä, joita voidaan kirjoittaa yksin, mutta usein myös pienryhmissä ja oppimispiireissä. Myös työyhteisöissä tuotetaan erilaisia tietotekstejä ja artikkeleita yhdessä.  Silloin voidaan hyödyntää erilaisia yhteiskirjoittamisen verkkotyökaluja, kuten esim. Google Docsia, Wikiä, Etherpadia tms. Google Docsin kirjautumis- ja käyttöohjeet löydät tästä.

4. Keskustelufoorumit

Verkkokeskustelut ovat yleinen yhteistyön ylläpitämisen ja ajatustenvaihdon muoto opiskelujen aikana. Keskusteluissa rakennetaan yhdessä tietoa käsiteltävästä aiheesta. Kirjoittamisen tyyli on keskusteluissa vapaamuotoisempi kuin esimerkiksi esseemuotoisissa tehtävissä tai raporteissa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Optimassa käydyt keskustelut ovat julkisia, vaikka ne käytäisiinkin suljetun opiskelijaryhmän työtilassa.

Muuta tärkeätä:

Sosiaalisen median nostattamista ilmiöistä ja eettisistä kysymyksistä voit lukea seuraavasta raportista:

  • Silmät auki sosiaaliseen mediaan. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2011, toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen

Verkkoon kirjoittamisesta ja verkkotekstien tekemisestä lue lisää seuraavista lähteistä:

Tekijänoikeuksista ja niitä koskevista säännöksistä tulee olla erityisen tarkka verkkoon kirjoitettaessa! Hyvä lähde siihen on esimerkiksi

  • Toikkanen, T. & Oksanen, V. 2011. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

Kuva: JoAnna Haugen