Tietoa toistava kirjoittaja

Tietoa toistavana kirjoittajana luotat julkaistuun tietoon ja useimmiten kopioit ja toistat muiden tekstiä usein sanatarkastikin. Et pyri rakentamaan tietoa itse ja  kirjoittamisprosessisi on lähinnä valmiin tiedon kertomista. Näin myöskään oma ajattelusi ei kehity.

Kehittymisen tueksi:

Suurin haasteesi on oppia luottamaan omaan ajatteluusi. Muista, että kirjoittaminen on tiedon rakentamista, ei sen toistamista. Älä siis tyydy siirtämään tekstiä paikasta toiseen. Hyödynnä muiden kirjoittamia ajatuksia referoiden omin sanoin, mutta tuo lukijalle esiin omat näkemyksesi ja ajatuksesi asioista.

Lähteet:

  • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007. Tiede ja teksti. Tehoa ja tietoa tutkielman tekemiseen. Helsinki: WSOY.
  • Lonka ym. 1996. Taitava kirjoittaja. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 54.

Kuva: Riitta Uusitalo