Kirjoittamisen prosessi

Tyhjän arkin ja kerralla tuotetun valmiin tekstin kammo on ehkä mielessäsi kirjoittamistehtävän alkajaisiksi. Aloittamisen vaikeutta voit helpottaa ajattelemalla kirjoittaminen prosessiksi, jolla tarkoitetaan niitä eri vaiheita, joiden seurauksena tekstisi syntyy (ks. luku Kirjoittaminen on prosessi). Kirjoittaminen on myös erilaisia ajatteluun liittyviä kognitiivisia prosesseja, joita käyt läpi kirjoittaessasi, esimerkiksi suunnitellessasi tekstiä. Kognitiiviset prosessit ja työvaiheet liittyvät toisiinsa, vaikka eivät olekaan sama asia. (Svinhufvud 2007, 17-18.)

”Kirjoittaminen on aina prosessi: Katsotaan tavoite. Suunnitellaan. Valmistaudutaan. Tuotetaan tekstiä. Arvioidaan tulosta. Muokataan sitä. Sijoitellaan sitä uudelleen. Muotoillaan sitä vielä. Ja lopuksi suurin osa siitä poistetaan.” Prosessiin liittyy myös keskeneräisen sietämisen välttämättömyys. (Korhonen 2009,  47, 51.)

Tekstillä on lukija, vastaanottaja, jota kirjoittajana kuljetat mielessäsi läpi kirjoittamisprosessin: Kenelle kirjoitan ja miksi? Ymmärtääkö lukija tekstini tarkoittamallani tavalla? Houkutteleeko tekstini lukijaa? Annanko lukijalle sen, mitä lupaan ja tavoittelen? Onko tekstilläni jokin lisäarvo lukijalle? Hyvä teksti on lukijan palvelemista.

Kirjoittaminen vaatii aikaa ja  teksti kypsymistä. Uusia ajatuksia ja ideoita syntyy koko ajan, joten pane niitä talteen, ettet menetä niitä. Usein tekstille on eduksi, kun se saa välillä levätä – jos suinkin aika ja prosessi sen mahdollistavat. Älä myöskään kiinny omaan tekstisi niin, ettet pysty tekemään tarvittavia poistoja. Tekstiin kannattaa ottaa aina välillä etäisyyttä ja katsoa omaa tuotostaan ”toisin silmin”. Vesa Korhosen neuvoin ”Tiivistä vaikkapa jokainen valmiin oloinen tekstikappale yhdeksi lauseeksi. Mitä siinä sanotaan? Sanotaanko mitään? (Jos ei, niin poista.) Tutki sitten näiden lauseiden sisältöä, keskinäistä järjestystä ja suhteita. Onko siellä jotakin epäloogisuutta? Tarvitsisiko jotakin poistaa?” Ja jos iskee ”jumi”, et pääse  eteenpäin, on syytä pitää kunnon tauko. (Korhonen 2009, 53, 56, 58-59, 61.)

Pohdi: Minkälaisia eri vaiheita sinun kirjoittamisen prosessissasi on? Miten otat kirjoittaessasi huomioon tekstisi lukijan?

Lähteet:

Korhonen, V. A.2009. Hyvä, parempi, valmis – eli miten kirjoittaa se loppuun asti. Kuopio: Muruja-kustannus.

Svinhufvud, K. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.

Kuva: scribbletaylor, Flickr, CC BY-NC