Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta

Yhdenvertainen opiskelu ja oppimisympäristö kuuluvat kaikille, vaikka sinulla olisi oppimisvaikeuksia. Jyväskylän ammattikorkakoulussa toteutetaan opiskelussa esteettömyyden periaatetta eli opiskelija saa tukea oppimiseensa liittyvissä erityiskysymyksissä. Tutustu tarjolla oleviin JAMKin tukimuotoihin Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksessa -sivulla.

1. Minullako lukivaikeus?

Suomalaisten aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat hyvät. Kuitenkin monilla aikuisilla voi näissä taidoissa olla vaikeuksia, jotka estävät sujuvan opiskelun.

Lukivaikeus vaikeuttaa lukemista, kuulemista tai kirjoittamista. Lukivaikeuksinen on erilainen oppija.

Tietoa lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta ja niihin liittyvistä tukitoimista saat esimerkiksi Kuntoutussäätiön sivuilta

2. Mistä haen tukea lukivaikeuteeni JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnoissa?

Tunnista ensin, minkälaisia vaikeuksia sinulla on opiskelussa ja siihen liittyvissä oppimistehtävissä. Millaista tukea koet tarvitsevasi? Millaisia ohjeita ja neuvoja toivot saavasi?  Ota rohkeasti yhteys omaan kouluttajasi, ole avoin ja kerro hänelle pulmistasi.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa voit kääntyä oppimiseen ja lukivaikeuteen liittyvissä asioissa opettajankoulutuksen yliopettaja Veijo Turpeisen tai erityisopettajankoulutuksen yliopettaja Maija Hirvosen puoleen.

3. Miten lähden tekemään kirjallisia tehtäviä?

Aluksi mieti, mikä on sinulle omin ja luontevin tapa tuottaa tekstiä ja tehdä kirjallisia tehtäviä. Voit tutustua esimerkiksi Oma oppimisvalmentaja -työkirjaan, josta löydät tietoa ja harjoituksia, jotka liittyvät oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin. Saat käytännön vinkkejä tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä muistamisen helpottamiseksi. (Kuntoutussäätiö 2006 – 2010.)

4. Miten haen tietoa ja etsin lähteitä?

Oppimiseen kuuluu myös tiedosta oppiminen, ja usein tarvitset hyviä ajantasaisia lähteitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto palvelee opiskelijoita monipuolisesti tietoon ja tiedon hakemiseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä, myös henkilökohtaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä.

Ohessa vinkkejä tiedon hakuun ja lähteiden etsimiseen sekä informaatiota JAMKin kirjaston tietopalveluista:

Miten haen tietoa ja etsin lähteitä?

5. Yliopettaja Veijo Turpeisen selviytymisvinkkejä

Lähde: Opi oppimaan -projekti 2006 – 2010. Kuntoutussäätiö. Viitattu 18.8.2011. http://www.opioppimaan.fi/