Käyttösäännöt

Avointen oppimateriaalien käyttösäännöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) avointen oppimateriaalien alustan (www.oppimateriaalit.jamk.fi) käyttöehdot on päivitetty 22.9.2020.

JAMKin avointen oppimateriaalien alustalla julkaistavat materiaalit ovat julkisia.

JAMKin avointen oppimateriaalien alustalla ylläpidettäviä materiaaleja koskevat seuraavat käyttösäännöt. Materiaalien tuottaja sitoutuu niiden noudattamiseen tilatessaan alustan materiaaleille. Osapuolet sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Avointen oppimateriaalien tarkoitus

Palvelu toimii julkaisualustana JAMKin tuottamille avoimille oppimateriaaleille. Avoimet oppimateriaalit ovat vapaasti opetuksessa ja ohjauksessa hyödynnettävää aineistoa.

JAMKin verkon käyttösäännöt, lainsäädäntö ja netiketti

JAMKin palvelimella ylläpidettäviä avoimia oppimateriaaleja koskevat JAMKin verkon käyttösäännöt.

Avoimia oppimateriaaleja koskevat samat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa. Netikettiin voit tutustua mm. Suomen Internetoppaassa.

JAMKin eettiset periaatteet

JAMKin eettiset periaatteet ohjaavat arvojen (vastuu, luottamus, luovuus) ohella käyttäytymistä sosiaalisissa medioissa.

Tekijänoikeudet

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana teosta ei saa käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Avoimissa oppimateriaaleissa pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Lisätietoja tekijänoikeuksista mm. Tekijänoikeuksien abc.

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää erilaisilla päätelaitteilla tai apuvälineillä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Saavutettavuus on siis verkkomaailman esteettömyyttä.

JAMKin avoimien oppimateriaalien tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä, lain sallimat siirtymäajat huomioiden. Avoimia oppimateriaaleja kehitetään ylläpidon toimesta jatkuvasti saavutettavammaksi. Saavutettavuutta seurataan ja mitataan automaattisten työkalujen avulla. Tämän lisäksi on erityisen tärkeää huomioida jokaisen sisällöntuottajan vastuu siitä, että avoimien oppimateriaalien sisältö olisi mahdollisimman saavutettavaa. Ohjeita ja vinkkejä saavutettavaan sisällöntuotantoon löydät esim. JAMKin avoimista oppimateriaaleista: Saavutettava sisällöntuotanto WordPressissä.

Lue lisää saavutettavuudesta:
Saavutettavuusvaatimukset.fi
EU:n saavutettavuusdirektiivi

Vastuunrajoitukset

Avoimet oppimateriaalit pyritään pitämään ajantasaisina. JAMK ei vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä sisällön mahdollisten virheiden ja puutteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. JAMK ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin https://oppimateriaalit.jamk.fi sivuilta on tehty linkki. JAMK ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista. Avointen oppimateriaalien ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea avoin oppimateriaali.

JAMKilla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen oppimateriaalit(a)jamk.fi.