Käyttösäännöt

Avointen oppimateriaalien käyttösäännöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (myöhemmin JAMK) avointen oppimateriaalien alustalla julkaistavat materiaalit ovat julkisia.

JAMKin avointen oppimateriaalien alustalla ylläpidettäviä materiaaleja koskevat seuraavat käyttösäännöt. Materiaalien tuottaja sitoutuu niiden noudattamiseen tilatessaan alustan materiaaleille. Osapuolet sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Avointen oppimateriaalien tarkoitus

Palvelu toimii julkaisualustana JAMKin tuottamille avoimille oppimateriaaleille. Avoimet oppimateriaalit ovat oppimisaihioita ja muuta vapaasti opetuksessa hyödynnettävää aineistoa.

Avoimia oppimateriaaleja koskevat tietoverkkojen käyttösäännöt, JAMKin eettiset ohjeet ja netiketti

JAMKin palvelimella ylläpidettäviä avoimia oppimateriaaleja koskevat JAMKin tietoverkon ja FUNETin ((Finnish University and Research Network) CSC – Tieteellinen laskenta Oy:n ylläpitämä Suomen korkeakouluja ja tutkimusta palveleva tietoverkko) käyttösäännöt.

JAMKin eettiset periaatteet

Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa. Netikettiin voit tutustua Suomen Internetoppaassa.

Tekijänoikeudet ja lainsäädäntö

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana teosta ei saa käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Avoimissa oppimateriaaleissa pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Aineistoa avoimiin oppimateriaaleihin luovuttava taho vastaa siitä, että sillä on oikeudet luovuttamaansa aineistoon ja että aineisto tai sen käyttäminen ei miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvaa oikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta. Aineisto on tarkoitettu ei-kaupalliseen käyttöön. Aineistoa voi käyttää lähdemateriaalina, jolloin tekijän nimi on mainittava.

Vastuunrajoitukset

Avoimet oppimateriaalit pyritään pitämään ajantasaisina. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä sisällön mahdollisten virheiden ja puutteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin https://oppimateriaalit.jamk.fi sivuilta on tehty linkki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista. Avointen oppimateriaalien ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea avoin oppimateriaali.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen oppimateriaalit@jamk.fi.

JAMKilla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.