JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Sujuvuutta ja tukea opiskelun eri vaiheissa

writer-s-block-1239338

JAMKissa on paljon toimijoita ja tukipalveluita, jotka ovat juuri sinua varten. Heidän avullaan opintosi rullaavat eteenpäin kaikissa opintojesi vaiheissa ja saat myös tukea pulmiin, jotka liittyvät uudelle paikkakunnalle muuttamiseen, jaksamiseen, motivaatioon tai sosiaalisiin suhteisiin.  Mikäli koet tarvitsevasi enemmän yksilöllistä tukea oppimisen haasteisiin, sairauteen, vammaan, tai kulttuuritaustaan liittyen, apu löytyy varmasti.

Tutoropettajat

Opettajatutor on opettaja, jolla on erityinen tehtävä sinun ja opiskelijaryhmäsi lähiohjaajana. Voit kääntyä opettajatutorin puoleen opintojaksojen valintaan, opintojen aikatauluttamiseen, urasuunnitteluun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hän auttaa myös sinua, mikäli tarvitset yksilöllistä tukea opiskeluun liittyen. Opettajatutorin kanssa käytte vuosittain HOPS-keskustelun, jossa kartoitatte yhdessä ura- ja opintosuunnitelmiasi. Opettajatutorin kanssa voit keskustella myös motivaatioon, oppimiseen ja opiskelijatovereihin tai ryhmääsi liittyvistä pulmista. Opetutorit osoitetaan ryhmille opintojen alussa ja yhteystiedot löydät Opiskelijaintra Elmon henkilöhaulla.

Tutorit – vertaistukea opintojesi alussa

Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja  opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Vanhempana opiskelijana tutorin tärkein tehtävä on olla vertaistukena ja auttaa opiskelijoita heidän kohtaamissaan haasteissa ja kysymyksissä liittyen opiskeluun, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään.Voit ottaa yhteyttä tutoriisi esim. seuraavissa asioissa:

  • Ohjaus tukipalveluiden pariin
  • Pienryhmätoiminta ja ryhmäyttäminen
  • Opinnoissa käytettävät työkalut (Asio, Optima, Elmo)
  • Kotouttaminen uudelle paikkakunnalle tai uuteen maahan
  • Opiskelijaelämään ja –kulttuuriin sopeuttaminen
  • Opiskelijakunta JAMKOn palvelut
  • Survival Kit (KV-tutorit)

Tutorit osoitetaan uusille opiskelijoille opintojen alussa. JAMKON tutorvastaavan tavoittaa osoitteesta tutor(a)jamko.fi.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tähtää sujuvaan opiskeluun ja ammatilliseen kasvuun. Jokaisessa JAMKin yksikössä toimii opinto-ohjaaja, jonka kanssa voit keskustella luottamuksella, jos opinnot takkuavat, mielessä käy opintojen keskeytys tai koet tarvitsevasi enemmän yksilöllistä tukea oppimisen haasteisiin, sairauteen, vammaan, tai kulttuuritaustaan liittyen. Opiskelun aikana opiskelijalla on oikeus saada tukea opintojen ohjaajalta erilaisissa haasteellisissa tilanteissa kuten motivaatioon, ajanhallintaan sekä jaksamiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi opintojen ohjaaja tukee myös opiskelua tilanteissa, joissa opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, päihde- ja mielenterveysongelmia tai ylipäänsä hänen oppimisvalmiutensa edellyttävät yksilöllisempää tuen tarpeen määrittelyä ja tukimuotojen ja –palveluiden järjestelyä osana opiskelua. Jokaisella yksiköllä on omat opintojen ohjaajat, jolta saat tukea kaikissa opintojesi vaiheissa.

Opintopsykologi

Opintopsykologi ohjaa ja tukee JAMKin opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon ja jaksamiseen tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Yhteydenoton syinä voivat olla esimerkiksi keskittymisongelmat, jännittäminen, uupumus, kiusaaminen tai haastava elämäntilanne. Luottamuksellisten keskustelujen tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa löytämään ratkaisuja vaikealta tuntuviin asioihin ja tilanteisiin.

Tapaamiskertoja on tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Palvelu on opiskelijoille maksuton. Varmista ajankohtaiset opintopsykologin vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen). 

Oppilaitospappi

Oppilaitospapin kanssa opiskelija voi keskustella mieltä painavista asioista, kuten yllättäen kohdanneesta surusta tai elämän kriisistä, jaksamisesta, ihmissuhteiden mutkista ja elämänkatsomuksesta. Oppilaitospappi on Jyväskylän evankelis-luterilaisen kirkon pappi, mutta voit ottaa yhteyttä vaikka kuuluisit eri uskonnolliseen ryhmään tai et kuuluisi sellaiseen lainkaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Varmista vastaanottotiedot Elmo-opiskelijaintrasta (käyttäjätunnuksellinen).

Opiskelua tukevat opintojaksot ja ryhmät

Lukuvuoden aikana on tarjolla opiskelua tukevia valinnaisia opintojaksoja tai vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, jotka eivät kerrytä opintopisteitä, mutta antavat sitäkin enemmän. Saat tukea esim. tiedonhakuun, opiskelutekniikkaan, työkaluja lukemisen, kirjoittamisen, kirjoitetun kielen hahmottamisen ja vieraan kielen oppimisen pulmiin. Lisää opintojasi tukevista ryhmistä.

Lukiarviointi

Lukiarviointiin on mahdollisuus osallistua kaksi kertaa vuodessa. Tulosten perusteella kootaan opiskeluun liittyvät tuentarpeet ja suunnitellaan tukimuotoja. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat, lisäaika tenttiin, lisäopetus, opintojakson materiaalin saaminen etukäteen jne.

 

Lisää tukipalveluista ja -mahdollisuuksista