JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

SAMOK – valtakunnallista edunvalvontaa

JAMKOn kattojärjestö on Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. SAMOK on ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Se saattaa opiskelijoiden näkemykset valtionhallinnon sekä muiden yhteistyötahojen tietoon ja järjestää opiskelijoille valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. Paikalliset opiskelijakunnat asettavat edunvalvonnan tavoitteet, minkä pohjalta SAMOK huolehtii toiminnan valtakunnallisen tason toteutuksesta. Opiskelijakuntien kautta SAMOKiin kuuluu yli 65 500 jäsentä. Kaiken kaikkiaan SAMOK edustaa noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Top 10 SAMOK-info

  1. SAMOK neuvottelee opiskelijakorteilla saatavat valtakunnalliset opiskelija-alennukset.
  2. SAMOK edustaa ammattikorkeakouluopiskelijoita erilaisissa valtion työryhmissä, tekee lausuntoja ja kannanottoja, ja pitää yhteyttä valtionhallintoon ja kansanedustajiin.
  3. SAMOK vaikuttaa suomalaiseen sekä kansainväliseen korkeakoulupolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan.
  4. Edunvalvontatoiminnan päämääränä on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen, opiskelijan opintososiaalisen aseman parantaminen ja opiskelijan näkökulman esiintuominen.
  5. Ylintä päätäntävaltaa SAMOKissa käyttää liittokokous, jossa ovat edustettuina opiskelijakunnat kuten JAMKO.
  6. Opiskelijakunta valitsee edustajansa SAMOKin jokavuotiseen liittokokoukseen, jossa valitaan SAMOKin hallitus ja päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
  7. SAMOKissa toimii työryhmiä sekä verkostoja, joihin valitaan edustajia eri opiskelijakunnista.
  8. Opiskelija pystyy vaikuttamaan SAMOKin toimintaan äänestämällä oman opiskelijakuntansa vaaleissa tai pyrkimällä toimintaan omassa opiskelijakunnassa.
  9. SAMOK tukee opiskelijakuntien edunvalvontatoimintaa järjestämällä opiskelijakuntien edustajille seminaareja, koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.
  10. SAMOKista ja kaikesta liiton toiminnasta löytyy tietoa SAMOKin sivuilta: www.samok.fi

Seuraa SAMOKia Facebookissa ja Twitterissä