JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Yleinen asumistuki

Opiskelijat ovat aikaisemmin saaneet opiskelijan asumislisää osana opintotukea. Elokuusta 2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Jatkossa opiskelijan saama valtion tuki koostuu siis opintorahasta, opintolainasta sekä yleisestä asumistuesta.

Aikaisempi opintotuen asumislisä on ollut jokaiselle opiskelijalle myönnetty henkilökohtainen etuus, yleinen asumistuki sen sijaan on ruokakuntakohtaista. Yhteen ruokakuntaan maksetaan siis vain yksi, ruokakunnan yhteinen asumistuki. Ruokakunnalla tarkoitetaan samassa asunnossa asuvia henkilöitä, jotka ovat yhteisesti vastuussa asunnon vuokrasta. Esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiöiden soluasunnoissa vuokralaisilla on kuitenkin yleensä erilliset vuokrasopimukset, eivätkä he ole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta, joten kukin soluasunnon vuokralainen on oma ruokakuntansa. Tällöin jokainen vuokralaisista saa myös oman asumistukensa. Kämppisten määrittely omiksi ruokakunnikseen voidaan siis varmistaa sillä, että he vuokraavat erillisillä vuokrasopimuksilla tietyn osan asunnosta, jolloin he eivät ole yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta.

Yleinen asumistuki maksetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Opintotuen asumislisä 1.8.2017 jälkeen

Opintotuen asumislisää maksetaan vielä 1.8.2017 jälkeenkin ulkomailla opiskeleville, jotka asuvat vuokralla (yleensä 210,00 e/kk) ja Suomessa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskeleville, jotka asuvat opiston asuntolassa (yleensä 88,87 e/kk).

Ulkomaan asumislisä voidaan myöntää ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle tai suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle, kun hän on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla. Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla.

Määrä

Yleisen asumistuen määrä ei ole sama kuin opiskelijan asumislisän. Yleisen asumistuen määrään ja saamiseen vaikuttavat opiskelijan asuinkunta, asumiskulut, ruokakunta sekä ruokakunnan yhteenlasketut tulot. Näin ollen kaikki opintotukeen oikeutetut opiskelijat eivät välttämättä ole oikeutettuja saamaan yleistä asumistukea, vaikka opintotuen asumislisää olisivat aikaisemmin saaneetkin. Yleisen asumistuen määrän voi määrittää Kelan asumistukilaskurilla.

Ruokakunnan tuloja määriteltäessä on hyvä muistaa, että yleisen asumistuen tulorajat eivät ole samat kuin opintotuen tulorajat. Lisäksi tulee huomioida, että opintoraha lasketaan osaksi ruokakunnan tuloja, mutta opintolainaa ei. Toisin kuin opintotuen asumislisään, opintojen edistyminen ei vaikuta yleisen asumistuen saamiseen tai määrään, sillä yleisen asumistuen saaminen ei liity opiskelijastatukseen. Yleistä asumistukea on siis mahdollista saada myös ajalta, jolloin henkilö ei opiskele, esimerkiksi kesäkuukausilta.

Hakeminen

Aiemmin opintotuen asumislisää saaneilta opiskelijoilta asumislisä lakkaa elokuussa automaattisesti. Sekä aiemmin opiskelijan asumislisää saaneiden että uusien opiskelijoiden tulee hakea yleistä asumistukea Kelasta erikseen. Asumistukihakemuksen voi jättää sähköisesti Kelan verkkosivuilla. Koska tuki on ruokakuntakohtainen, riittää että yksi ruokakunnan jäsen jättää Kelalle hakemuksen yleisestä asumistuesta koko ruokakunnan puolesta.

Yleistä asumistukea voidaan myöntää vasta elokuusta 2017 lähtien, mutta hakemuksen Kelaan voi jättää, kun asumismenot, tulot ja muut asumisolosuhteet ovat selvät. Opintotukea kannattaa siis hakea heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta asumistuki vasta, kun vuokrasopimus on tehty. Yleistä asumistukea voidaan myöntää takautuvasti yhden kuukauden ajalta.

Lisää tietoa yleisestä asumistuesta opiskelijoille Kelan verkkosivuilta.