JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Asiaa opintotuesta

Opintotuella turvataan opiskeluaikainen toimeentulo. Se koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha on valtionhaalarit rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukauden 1. päivänä tai seuraavana pankkipäivänä. Korkeakouluopintoihin voit yleensä saada opintotukea yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Voit kuitenkin saada tuen pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet esimerkiksi kesäkuukausien aikana, mutta kesäkuukaudet kuluttavat enimmäistukiaikaasi. Samalla kun opiskelija hakee opintorahaa, hän saa päätöken opintolainan valtion takauksesta, jonka turvin opiskelija voi halutessaan hakea opintolainaa pankista. Opintolaina maksetaan takaisin opintojen päätyttyä. Lisäksi opiskelija voi hakea yleistä asumistukea asumismenojen kattamiseksi.

Miten opintotukea haetaan?

Opintotukea haetaan Kelalta. Opintotukihakemuksella voi hakea opintorahaa ja valtion lainantakausta. Kela myöntää lainantakauksen automaattisesti niille opiskelijoille, jotka ovat hakeneet ja saaneet opintorahaa. Voit täyttää sähköisen opintotukihakemuksen osoitteessa www.kela.fi heti, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi. Vaikka opintotuen maksu alkaa vasta opintojen alkaessa, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin syksyn hakuruuhkien vuoksi. Jos tuen myöntäminen ruuhkatapauksissa viivästyy, maksetaan tuki heti hakemuksen käsittelyn jälkeen. Jos sinulle on myönnetty opintotuki koko opiskeluajalle, sinun ei tarvitse hakea sitä erikseen jokaiselle lukuvuodelle, vaan tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesätauon jälkeen.

Lisää opintolainasta
Lisää muista mahdollisista tukimuodoista

Saanko opintotukea heti kun koulu alkaa?

Opintotuen maksun alkamiskuukausi määräytyy opintojen alkamispäivän mukaan. Opintotukea maksetaan kuluvalle kuukaudelle, jos kuukautta on jäljellä vähintään 18 kalenteripäivää. Syksyllä koulu alkaa 21.8.2016, joten olet oikeutettu opintotukeen vasta syyskuusta lähtien. Keväällä opinnot alkavat 2.1.2018, joten tammikuulta saat opintotuen. Opintotuki kuluvalle kuukaudelle on haettava kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Riittää, että palautat pelkän hakemuksen sähköisesti; ehdit täydentää hakemusta liitteillä myöhemmin. Jos sinulle myönnetään tukea takautuvasti siten, että olet kuitenkin hakenut ajoissa, mutta käsittely siirtää maksun seuraavalle kuukaudelle, maksupäivä voi olla muukin pankkipäivä. Tällöin tuki on tililläsi yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta. Jos omistat nettipankkitunnukset, voit seurata hakemuksesi käsittelyä kirjautumalla Kelan nettisivuilla sähköiseen asiointipalveluun. Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuneista olosuhdemuutoksista kannattaa ilmoittaa viipymättä Kelalle, niin vältyt opintotuen takaisinperinnältä.

Muistathan, että opintotukea ei voi hakea takautuvasti aiemmilta kuukausilta.

Näin haet opintotukea: hakuohjeet

Paljonko opintopisteitä on kerryttävä?

Opintotuen saaminen ja jatkuminen edellyttää opiskelijalta opintojen normaalia etenemistä. Opiskelijan tulee suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana, että on oikeutettu opintotukeen kyseisen lukuvuoden aikana. Vaikka saisit opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta, opintojen edistymisen minimi tulee olla 20 op. Mikäli opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela tulee pyytämän sinulta selvitystä opintojen edistymisestä. Selvityspyynnön kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä mikäli et tee selvitystä tai syitä vähäisiin opintopistemääriin ei hyväksytä, opintotukesi voidaan lakkauttaa.

Huomaathan, että aiemmin tehtyjä, hyväksiluettuja opintoja ei huomioida edistymisen seurannassa opintotukeen oikeuttavina opintopisteinä.

Lisätietoja KELAn kotisivuilta.

Voivatko ennen opiskelun aloittamista saadut tulot vaikuttaa opintotukeen ja miten tulot vaikuttavat jatkossa?

Opintotuen saantiin vaikuttavat opiskelijan tulot. Mitä enemmän on opintotukikuukausia, sitä vähemmän saa tienata rahaa vuoden aikana. Jos sinulle on tullut tuloja aiemmin opintojen aloittamisvuonna, kannattaa palkkakuitit säilyttää. Siten voit helposti todistaa saaneesi tulot ennen opintojen alkamista, jos Kela pyytää niistä selvitystä. Vuositulot lasketaan bruttona, eli tulona ennen verojen vähentämistä.

Miten sitten Kela pysyy kartalla tuloistasi? Kela saa veronalaisten tulojesi tiedot Verohallinnolta. Tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin mahdolliset apurahat ja ulkomailla saadut tulot. Tämän jälkeen jälkeen Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy niiden kuukausien mukaan, joilta nostat opintotukea. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.  Kelan selvityspyyntöön kannattaa ehdottomasti reagoida, muutoin saatat joutua maksamaan opintotukea takaisin alkaen 7,5%:n korolla. Jos tulosi ylittävät tulorajan korkeintaan 220 eurolla, sinulta ei peritä tukea takaisin.

Tukikuukausi Vuosituloraja (euroa/vuosi)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

Opintotuen vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja uudet tulorajat ovat tiedossa vuoden 2017 loppupuolella. Muista, että sinun on itse pidettävä huoli, että tulosi pysyvät sallituissa rajoissa!

Jos pelkäät tulojesi ylittävän vuositulorajasi:

 • peru tukea etukäteen
 • palauta jo maksettua tukea vapaaehtoisesti.
 • hae opintotukea vain osalle opiskelukuukausista.

Arvioi vuositulorajasi KELAn tulolaskurilla!
Lisätietoja opiskelijan tulojen vaikutuksesta opintotukeen.
Lue lisää opintotuen takaisinperinnästä

Kuinka paljon saan opintotukea?

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • oppilaitos
 • ikä
 • asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona
 • oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia.

Tietyissä tilanteissa myös vanhempien tulot vaikuttavat opintorahan määrään.

1.8.2017 alkaen kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk).

Opiskelija Opintorahan määrä, e/kk Vaikuttavatko vanhemman tulot
Avioliitossa tai elatusvelvollinen 250,28 ei
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 250,28 ei
Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74 voi suurentaa: 101,74−203,48 e/kk
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39 voivat suurentaa: 81,39−183,13 e/kk
Vanhempansa luona asuva 17−19-vuotias 38,66 voivat suurentaa: 38,66−97,67 e/kk

Miten pitkään opintotukea saa?

Opintojesi laajuus opintopisteinä ja ensimmäisten korkeakouluopintojen aloitusaika määrittelevät kuinka pitkään voit enintään saada opintotukea. Tukikuukausien kuluminen riippuu siitä minkä ajan olet läsnäoleva opiskelija korkeakoulussa. Opiskelijoilla, jotka aloittavat suorittamaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa 1.8.2017 alkaen, kokonaistukiaika vaihtelelee tutkinnon laajuudesta riippuen seuraavasti:

Tutkinnon laajuus opintopisteinä Tavoiteaika lukuvuosina Enimmäistukiaika kuukausina
120 2 21
150 2,5 26
180 3 30
210 3,5 35
240 4 39
270 4,5 44

 

Syksyllä 2014 aloittaneiden AMK – opiskelijoiden opintotukikuukaudet ovat 37 -46 kuukautta ja sitä ennen aloittaneiden  42 -51 kuukautta  tutkinnon laajuudesta riippuen.

Lisätietoja opintotukiajasta AMK – opinnoissa.

Miten aiemmat opinnot vaikuttavat?

Jos sinulla on esimerkiksi yliopisto-opintoja ja aloitat nyt ammattikorkeakoulututkintoa, voit saada käyttöösi lisätukikuukausia. Voit käyttää ne ja aiemmasta tutkinnostasi säästyneet tukikuukaudet jatko-opintoihin tai muihin korkeakouluopintoihin. Samantasoiseen tutkintoon et saa enää lisätukikuukausia. Tämä ei koske alemman korkeakoulututkinnon suorittamista, jos sinut on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa.

Voit saada tukea kaikkiin korkeakouluopintoihisi yhteensä enintään

 • 54 kuukautta, jos aloitat uudet opinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen
 • 64 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2014–31.7.2017
 • 70 kuukautta, jos olet aloittanut uudet opinnot ennen 1.8.2014.

Voit kuitenkin saada opintotukea korkeintaan amk-tutkinnon enimmäistukiajan verranJos et suorita ensimmäistä tutkintoasi loppuun, et saa käyttöösi lisää tukikuukausia. Sinulla on käytettävissäsi uuden tutkinnon laajuuden mukaiset tukikuukaudet, joista vähennetään jo käyttämäsi tukikuukaudet.

Kun olet suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, uusiin korkeakouluopintoihin käytettävissäsi oleva tukiaika lasketaan yleensä vähentämällä aiemmin käyttämäsi tukikuukaudet tutkinnon enimmäistukiajasta. Jos olet keskeyttänyt opintosi tai vaihdat opintoalaa, et saa käyttöösi lisää tukikuukausia. Keskeyttämisen tai opintoalan vaihtamisen jälkeen, sinulla on käytettävissäsi uuden tutkinnon laajuuden mukaiset tukikuukaudet, joista vähennetään jo käyttämäsi tukikuukaudet.

Selvitä käyttämäsi ja jäljellä olevat korkeakoulutukikuukaudet tukikuukausikyselyn avulla: www.kela.fi/asiointi (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tukiaika). Jos olet saanut aiemmin opintotukea toisen asteen opintoihin, se ei kuluta korkeakouluopintojesi tukiaikaa.

Poikkeustilanteita

Eikö opintotuen asumislisää enää saa? 

Opiskelijat siirtyvät 1.8. 2017 yleisen asumistuen piiriin. Tämän jälkeen opintotukeen liitettyä asumislisää saavat opiskelijat, jotka

 • opiskelevat ulkomailla ja asuvat vuokralla (yleensä 210,00 e/kk)
 • opiskelevat Suomessa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla ja asuvat opiston asuntolassa (yleensä 88,87 e/kk).

Ulkomaan asumislisä voidaan myöntää ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle opiskeljalle tai suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle, kun hän on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Entä, jos joudun sairaslomalle pitkäksi aikaa?

Sairauden pitkittyessä on kannattaa keskeyttää opintotuki ja hakea sairauspäivärahaa, joka ei kuluta opiskelijan rajallisia opintotukikuukausia. Pitkäaikaisella tarkoitetaan yli 2 kk kestävää sairaslomaa. Tuolloin opiskelija voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Jos olet saanut opintorahaa sairastumistasi edeltäneiden 4 kuukauden aikana (yksikin kuukausi riittää), sairauspäivärahasi on aina vähintään samansuuruinen kuin opintorahasi.  Päivärahaa haetaan Kelan paikallistoimistosta lomakkeella tai Kelan nettisivuilla. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus ja muut mahdolliset selvitykset. Lue lisää

Sinun on myös mahdollista opiskella pienimuotoisesti  ollessasi jo toipumassa sairauspäivärahan aikana.

 • 24 opintopistettä lukuvuodessa, 12 opintopistettä lukukaudessa tai 3 opintopistettä kuukaudessa.

Keskustele kuitenkin ensin lääkärisi kanssa asiasta. Myös opettajatutorisi on hyvä tietää, että opiskelet kevyemmin. Muista myös, että olet hoitanut myös läsnäoloilmoittautumisen ko lukukaudelle, mikäli katsotte sen lääkärisi kanssa edistävän toipumista. Katso lisätietoja Kelan sivuilta.

Mitä jos opintoni viivästyvät?

Opintojen viivästyessä erityisen painavasta syystä, on mahdollista anoa tukiajan pidennystä. Hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ovat mm. yllättävä, vaikea elämäntilanne, oma tai lähiomaisen vakava sairastuminen. Hyväksyttäviä syitä eivät esimerkiksi ole työskentely tai opintojen keskeyttäminen. Säilytä tarvittaessa kaikki terveydenhoitajan, lääkärin ja psykologin todistukset ja lausunnot opintojesi ajalta.

Voinko saada perustoimeentulotukea?

Opiskelijan ensisijainen toimeentulo on opintotuki, johon huomioidaan myös opintolainan osuus. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon turvaaja. Opiskelijoille ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea, mutta  opiskelija voi joutua kesällä turvautumaan toimeentulotukeen, jos hän on jäänyt ilman kesätöitä tai opiskelu ei ole mahdollista. Tällöin tukea voidaan myöntää, etenkin jos myös saatavissa ollut opintolainaosuus on käytetty. Lue lisää.

Lisätietoja
Irja Keralampi, opintotukineuvoja, puh. 040 848 8605
Katja Räsänen, opintosihteeri, puh. 040 587 9946
sähköposti: opintotukilautakunta(at)jamk.fi