JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Tutorointi

Tutorointi tukenasi

Jokainen opiskelija kohtaa jatkuvasti uusia haasteita. Pärjäämistä helpottamaan JAMKOlla on tutorjärjestelmä, jossa aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat eli tutorit neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita pääsemään mukavasti ja vaivattomasti mukaan ammattikorkeakoulun maailmaan. Tutorit ymmärtävät opiskelijan elämäntilanteita ja tuntemuksia, ja siksi heitä on helppo lähestyä niin koulu- kuin vapaa-ajan ongelmissa. Tutoreilla on mahdollisuus hankkia työelämän arvostamia johtajuustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisten kanssa ja vaihtelevissa tilanteissa. Tutorit ovat myös tärkeä linkki uusien opiskelijoiden ja JAMKin välillä. Uudelle opiskelijalle osoitetaan oma tutor heti opintojen alussa. Jos näin ei jostain syystä kohdallasi tapahdu, ota empimättä yhteys JAMKOon.

Lue lisää tutoroinnista ja liity itse mukaan tähän huippujoukkoon heti ensimmäisessä tutorrekryssä!

Keitä tutorit ovat?

Tutoreiden rekrytointi on käynnissä kerran vuodessa, yleensä joulu-tammikuun taitteessa, jolloin tutorit valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Varmistaakseen tutoreiden ammattitaidon JAMKO järjestää tutorkoulutuksia, joihin kuuluu luentoja ja viikonloppuleiri. Tutorkoulutuksissa tutoreiden neuvomis- ja ryhmäyttämistaidot hiotaan huippuunsa.

Tutoroinnin eri sektoreita ovat vertaistutorointi ja monimuototutorointi, jotka ovat suomenkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoiden tutorointia, sekä kansainvälisesti orientoituneet exchange tutoring ja degree tutoring.

Vertaistutorointi ja monimuototutorointi toimivat lähes samalla kaavalla, molempien tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle opiskelijalle vertaistuki ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Monimuototutorointi poikkeaa vertaistutoroinnista siten, että se toimii pääosin verkon välityksellä.

Englanninkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoiden tutorit (Degree tutoring) auttavat uusia opiskelijoita pääsemään alkuun opintojen ja opiskelijaelämän kanssa. Kansainväliset tutorit (Exchange tutoring) ohjaavat ja tukevat vaihto-opiskelijoita heidän Suomessa olonsa ajan. KV-tutorit totuttavat vaihto-opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja kulttuuriin. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi antaa hienon mahdollisuuden kehittää kielitaitoa ja verkostoitua uusien kansainvälisten ihmisten kanssa, eli ”kotikansainvälistyä”.

Tutortunteja voi kerryttää toimimalla JAMKOn tapahtumatiimeissä, hyvinvointitutorina ja markkinoinnin parissa toimien. Kun tutorointi on suoritettu, voi syventää ohjauksen osaamistaan ja jatkaa mentoriksi. Mentorit auttavat opiskelijoita, kun opinnot ovat jatkuneet jo jonkin aikaa, keskittyen erityisesti opintojen suorittamiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Mentorien tehtäviin kuuluu myös tutoreiden tukeminen ja auttaminen tutorointiin liittyvissä tehtävissä ja ongelmissa.
Lisätietoa: monimuoto@jamko.fi

Tursajaiset, vuosittainen jättitapahtuma

JAMKO ja tutorit järjestävät myös vuoden suurimman tapahtuman, eli Tursajaiset, jonka jokainen halukas opiskelija pääsee kokemaan heti opiskeluiden alussa. Tursajaiset kokoaa yhteen yli tuhat JAMKin opiskelijaa. Tursajaispäivänä opiskelijat kiertävät tutoreiden johdattamana ympäri Jyväskylän keskusta-aluetta suorittamassa erilaisia hulvattomia tehtäviä. Illan pimetessä tapahtuma huipentuu lukukauden suurimpiin bileisiin. Vuoden 2018 Tursajaiset järjestetään 13.9.  Pysy kuulolla, näitä bileitä et voi missata! 

Tutoriksi?

Työskennellessään tutorina, opiskelija kartuttaa työelämän arvostamia taitoja; johtamistaitoja, ongelmanratkaisukykyä, esiintymisvarmuutta sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisen kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Tutoroinnin parissa saat ikimuistoisia kokemuksia ja hyviä kavereita.

JAMKO rekrytoi ja kouluttaa vuosittain uusia tutoreita ja rekryt käynnistyvät tavallisesti joulukuussa. Ole kuulolla ja seuraa tiedotteita tutorrekrystä tai ota yhteyttä JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijaan: ohjaus@jamko.fi