JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Opiskelijakunnan toimijat

Opiskelijakunnan keskeisin tehtävä on valvoa, että opiskelijan etu toteutuu JAMKin toiminnassa ja päätöksissä. Lisäksi opiskelijakunta pitää huolta tanssiijarkonkanssaopiskelijoiden viihtymisestä ja hyvinvoinnista järjestämällä tapahtumia ja palveluita. Opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat opiskelijat ja jokainen opiskelija on tervetullut mukaan toimintaan.

Edustajisto

JAMKOn ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijoista koostuva edustajisto. Edustajistossa on 21 varsinaista jäsentä ja 21 varajäsentä. Edustajisto valitaan vuosittain marraskuussa vaaleilla, joissa kaikki JAMKOn jäsenet voivat asettua ehdolle sekä äänestää.

Edustajisto valvoo JAMKin opiskelijoiden etuja tekemällä suurimmat opiskelijakuntaa koskevat päätökset ja linjaukset. Lisäksi se valitsee hallituksen jäsenet ja valvoo hallituksen toimintaa. Edustajistoa johtaa edustajiston puheenjohtaja.

Edustajiston toiminta on opiskelijoiden kannalta tärkeää, koska siellä käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevia asioita. Edustajiston jäsenten tuleekin tehdä kaikkia JAMKin opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia päätöksiä.

Edustajiston puheenjohtaja
epj@jamko.fi

 Hallitus

Opiskelijakunnan operatiivinen toiminta ja käytännön päätökset ovat edustajiston valitseman hallituksen vastuulla. Hallitus vastaa sekä edunvalvontatyön että opiskelijapalveluiden ja -tapahtumien järjestämisestä ja toteutumisesta. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 4 – 11 hallituksen jäsenestä. Kaikki hallitustoimijat ovat JAMKin opiskelijoita ja toimivat vapaaehtoispohjalta, vaikka hallitustoiminta onkin lähes kokopäiväistä työtä.

koko hallituksen tavoitat sähköpostitse hallitus(a)jamko.fi tai tutustu hallitukseen täällä.

Hallituksen vastuualueet

Edunvalvonta

Edunvalvonta on vaikuttamistyötä, joka tähtää opiskelijan aseman, saaman koulutuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen. Edunvalvonta läpileikkaa kaiken JAMKOn toiminnan. Näkyvää vaikutustyötä JAMKOn hallitus ja edustajisto tekee osallistumalla erilaisiin työryhmiin ja foorumeihin JAMKin sisällä ja kaupungin tasolla. Edunvalvontaan kuuluvat opetukseen ja koulutukseen liittyvät asiat sekä mm. terveydenhuolto, opintotuki, tasa-arvo ja asuminen. JAMKOn edunvalvonnan ja vaikuttamisen prosessitiimiä johtaa puheenjohtaja. Lisätietoja.

Tutorointi

Tutorsektori vastaa JAMKin tutortoiminnasta ja hallituksen tutorvastaavat johtavat tutoreita. Jokainen aloittava opiskelija saa tuekseen koulutetun tutorin auttamaan opiskeluarjen haasteissa. Tutorointi järjestetään erikseen suomenkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoille, englanninkielisten koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille sekä opinnoissaan pidemmälle ehtineille. Lisätietoja.

Palvelut

Palvelusektori jakautuu kolmeen toimialueeseen: International Club (IC), huvi & kulttuuri sekä liikunta. International Club tuottaa kansainvälisesti orientoitunutta vapaa-ajan toimintaa, ja huvi & kulttuuri keskittyy koko opiskelijakunnalle suunnattuihin tapahtumiin. Palvelusektoria johtaa hallituksen varapuheenjohtaja: varapuheenjohtaja@jamko.fi Lisätietoja.

Tiimiläiset

JAMKOn hallituksen apuna toimivat arvokkaat tiimiläiset. Näistä tehtävistä on helpointa aloittaa opiskelijakuntaura tai kerätä kannuksia tulevaan työelämään. Tiimit valitaan vuosittain erillisten rekrytointien kautta ja tiimissä työskentelystä voi saada myös tutortunteja.

Työntekijät

JAMKOn hallituksen tukena päivittäisessä työssä ovat palkatut työntekijät. JAMKOlla työskentelee toiminnanjohtaja, opiskelijasihteeri, tutor- ja liikuntasihteeri, viestintä- ja edunvalvontasihteeri sekä kahvilatyöntekijä.

Järvistö Hannu_toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja | Hannu Järvistö

Toiminnanjohtaja vastaa sekä opiskelijakunta JAMKOn toiminnan organisoimisesta ja päivittäisten talous- sekä hallintoasioiden hoitamisesta. Toiminnanjohtajalle kuuluu myös kehitystehtävät ja hän toimii työntekijöiden esimiehenä.

toiminnanjohtaja(a)jamko.fi | 044 321 1600

Paula Sulkunen

Asiantuntija, jäsen- ja kassapalvelut | Paula Sulkunen

Jäsenpalveluasiantuntija toimii opiskelijakunnan asiakaspalvelun keskiössä ja päätehtäviin kuuluvat JAMKOn jäsenasiat ja opiskelijakortit sekä näihin liittyvä opastus. Hän ohjaa ja neuvoo opiskelijoita erilaisissa opiskelijakuntaan ja sen palveluihin liittyvissä asioissa. Jäsen- ja kassapalveluiden asiantuntija hoitaa myös opinnäytetöiden kansituspalvelua ja huolehtii myös vaihto-opiskelijoille suunnattusta Survival kit -palvelusta. Lisäksi hän hoitaa taloushallintoon ja kassaan liittyviä asioita.

jasenpalvelu(a)jamko.fi  | p. 050 336 1385

Asiantuntija, ohjaus ja hyvinvointi | Eeva Vissel

Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntijan työhön kuuluu tutortoiminnan suunnittelu ja koordinointi sekä hyvinvointitoiminnan edistäminen. Hän kehittää vertaisohjaustoimintaa koko ammattikorkeakoulussa. Ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija vastaa JAMKin Opiskelijatutorointi sekä International Student Tutoring -opintojaksoista ja niiden sisällöistä.

ohjaus(a)jamko.fi | 050 516 6916

Asiantuntija, viestintä ja edunvalvonta| Anna Tarvainen-Illi

Viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija vastaa JAMKOn markkinointi- ja viestintäkentästä. Hän toteuttaa JAMKOn sisäistä ja ulkoista viestintää. Hän suunnittelee ja kehittää strategista markkinointia sekä vastaa tiedotteista ja markkinointiviestinnästä eri kanavissa. Lisäksi viestinnän ja edunvalvonnan asiantuntija edistää opiskelijakunnan edunvalvontaa yhteistyössä hallituksen edunvalvojien kanssa yhteistyössä.

viestinta(a)jamko.fi | 045 207 8110