JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Edunvalvonta opiskelijan asialla

edunvalvonta

Edunvalvonta ajaa sinun asioitasi

JAMKOn edunvalvonta on koko opiskelijakunnan olemassaolon perusta ja kaikki työ tähtää opiskelijan oikeuksien ja hyvinvoinnin parantamiseen. JAMKOn toimijat työskentelevät kaikki edunvalvonnan parissa, mutta osaltaan edunvalvontaa tekee kuitenkin jokainen, joka antaa palautetta, äänestää vaaleissa tai toimii muutoin aktiivisesti edistääkseen opiskelijoiden asemaa. Tutorointi on edunvalvontaa parhaimmillaan ja sillä edistetään opiskelijoiden asioista heti opiskelujen alkuvaiheesta lähtien.

Edunvalvonnan keinoja

  • Työryhmissä työskentely
  • Edustajistovaalien järjestäminen
  • Tutkimusten tekeminen (mm. Jupinaviikko vuosittain)
  • Tiedotteet, kannanotot, lausunnot & mediaulostulot
  • Kampanjointi, mielenilmaukset, tempaukset & ständit
  • Vaikuttaminen kuntapolitiikkaan
  • Suhdetyö
  • Tutorointi

Koulutuksen laatu

Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan koulutukseen liittyvien asioiden hoitamista. JAMKOn edunvalvojat ovat tiiviisti mukana JAMKin työryhmissä kehittämässä koulutuksen laatua ja ohjausta, sekä valvomassa niiden toteutumista. Jos opiskelijalla on opiskeluun liittyviä ongelmia, kuten puuttuvia arvosanoja, epäoikeudenmukaista kohtelua arvistelussa jne. hän voi kääntyä joko JAMKOn koulutuspoliittisen vastaavan tai oman koulutusalajärjestönsä edunvalvonnan puoleen. Lue lisää koulutuksen laadusta ja siihen vaikuttamisesta.

Opiskelijan hyvinvointiJamko_tursajaiset_4578.muokattu

Sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tätä hoidetaan opiskelijaterveydenhuollon, opintososiaalisten etuuksien sekä asumisasioiden muodossa. JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava auttaa edellä mainituissa asioissa, ja vastaa kysymyksiisi tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä sekä muista opintoja tukevista palveluista. Lisää opiskelijan hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Kansainvälisyys

JAMKOn edunvalvonta hoitaa myös JAMKin kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaa muun muassa osallistumalla JAMKin erilaisiin KV-työryhmiin, työskentelemällä kansainvälisyystyötä tekevien organisaatioiden kanssa ja tiedottamalla ajankohtaisista, kansainvälisiä opiskelijoita koskevista asioista. Ulkomaalaiset opiskelijat huomioidaan myös JAMKOn viestinnässä ja palveluiden toteutumisessa englanniksi, ja tekee työtä myös kansainvälisten opiskelijoiden asioiden edistämiseen koko JAMKissa.

Kuinka minä voin vaikuttaa ja mistä saan lisätietoa?

Opiskelijoilla itsellään on tärkeä rooli JAMKOn edunvalvonnassa. Palautteen antaminen ja oman koulutusalan epäkohdista raportoiminen tarjoavat jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden parantaa yhteisiä asioita. Äänestäminen edustajistovaaleissa, työskentely JAMKOn edustajistossa ja työryhmissä tuovat vaikutusmahdollisuuksia ja arvokasta kokemusta. Edustajistovaalien ehdolleasettuminen alkaa syyskuussa, joten mukaan pääset heti opintojen alussa. Edunvalvonnallisista asioista raportoidaan muunmuassa edunvalvonnan uutiskirjeessä Ajankohtaisessa JAMKOsessa ja JAMKOn verkkosivuilla. Lue lisää

 

Ole rohkeasti yhteydessä!

JAMKOn edunvalvonta: edunvalvonta@jamko.fi
Koulutuspoliittinen vastaava: kopo@jamko.fi
Sosiaalipoliittinen vastaava: sopo@jamko.fi