JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Opintojen alkumetreillä

Aloittaessasi opinnot mielen saattaa vallata hämmennys informaatiotulvan ja kaiken uuden pyörteessä. Tältä sivustolta löytyy apua moniin asioihin, mutta vaikeista tilanteista ei tarvitse selviytyä yksin. Käänny siis epäröimättä opiskelijatutoreiden, opettajatutoreiden, opiskelijapalveluiden ja opiskelijakunta JAMKOn puoleen. 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

AMK- tai yliopisto-opiskelija voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain erityisestä syystä. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi, vain mikäli hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi poissaolevaksi voi ilmoittautua äitys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai oman sairauden tai vamman vuoksi opiskelija on kyvytön aloittamaan opinnot ajallaan. Suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu edellä mainituista syistä. Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvia poissaoloja, joita ei lueta suorittamisaikaan, on yksi lukuvuosi. Säädöksiä sovelletaan opintonsa syksyllä 2015 ja sen jälkeen aloittaviin opiskelijoihin. Lisätietoja: opiskelijapalvelut(a)jamk.fi

Orientaatioviikko

Opintojen ensimmäisinä viikkoina tutorit perehdyttävät sinut ammattikorkeakoulun tiloihin, käytänteisiin, tietojärjestelmiin sekä kaikkeen JAMKissa opiskelemiseen liittyvään. Ensimmäisellä viikolla myös tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja luodaan yhteishenkeä. Tutorit ovat paikalla juuri sinua varten, joten kysy rohkeasti opastusta mieltäsi askarruttaviin asioihin. Jokaiselle uudelle opiskelijalle osoitetaan tutor lukuvuoden alussa. Jos et tiedä kuka tutrisi on, ota viipymättä yhteyttä JAMKOon: tutor(a)jamko.fi tai monimuoto(a)jamko.fi

Opintojen suunnittelu

Oman henkilökohtaisen opintopolun suunnittelu alkaa ensimmäisellä lukukaudella. Suunnittelun apuna ovat opiskelija- ja opettajatutorit, opintojen ohjaajat, kansainvälisten asioiden koordinaattorit sekä opiskelijapalvelut. Suunnitelma tehdään sähköisesti, ja sitä täydennetään myöhemmin. Älä huolestu jos suunnittelu tuntuu aluksi hankalalta, kysy reippaasti apua opiskelijatutorilta tai opettajatutorilta.

Opinto-opas

Opinto-opas on tärkein tietolähde opintojesi aikana. Se sisältää tärkeitä tietoja esimerkiksi:

  • lukuvuoden ajoituksista (mm. loma-ajat, ilmoittautumisajat)
  • opintojen suunnittelusta, rakenteesta ja opintotarjonnasta.
  • opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista (mm. tutkintosääntö, eettiset ja pedagigiset periaatteet)
  • opiskelijaterveydenhuollosta
  • opinnäytetyöstä, harjoitteluista ja vaihdosta.
Opinto-oppaat

Opiskelu

Opiskelu JAMKissa on mukavaa rennossa ilmapiirissä hyvien opettajien ja huipputyyppien kanssa. Piristystä arkeen löydät opiskelijakunta JAMKOn järjestämistä tapahtumista ja liikuntapalveluista. Jos opinnoissa kuitenkin tulee vastaan ongelmia tai ristiriitaisia tilanteita, ota yhteyttä tutoriisi tai JAMKOon, jotta voimme korjata asiat yhdessä!