JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Kansainvälisyys opintojen aikana

Ammattikorkeakouluyhteisö ja tulevaisuuden työympäristö ovat yhä monikulttuurisempia. Opiskeluaikana hankittu omakohtainen kansainvälinen kokemus edesauttaa ymmärtämään eri taustoista tulevia ihmisiä, rohkaisee käyttämään vierasta kieltä sekä valmentaa työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia vaihto-opiskelun lisäksi lähtemällä ulkomaille työharjoitteluun tai vaikkapa kotikansainvälistyä toimimalla ulkomaalaisten vaihto- tai tutkinto-opiskelijoiden tutorina.

Vaihto-opiskelu

Haluaisitko suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla ja saada samalla rutkasti uusia kokemuksia? Vaihto-opiskelu on yksi suosituimmista tavoista hankkia kansainvälistä kokemusta. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisinä osaksi kotimaista tutkintoa, eivätkä ne näin pidennä opiskeluaikaa. Vaihto-ohjelmista ja muiden maiden korkeakouluista saat tietoa JAMKin kansainvälistymispalveluista, yksiköiden kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta sekä kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMO:sta.

Kansainvälinen harjoittelu

Ulkomailla suoritettu harjoittelujakso on hyvä vaihtoehto hankkia ammatilliseen osaamiseen uusia näkökulmia. Harjoittelumahdollisuuksista ja -paikoista saat lisätietoa JAMKin kansainvälistymispalveluista, yksiköiden KV-harjoitteluvastaavilta, sekä työ- ja elinkeinotoimistosta, CIMOsta ja eri kansalaisjärjestöistä. Katso linkit sivun alareunasta. Opiskelijavaihdon kriteerit ulkomailla opiskeluun tai vaihtoon Elmo Intrasta (käyttäjätunnuksellinen*)

Apua saat yksiköiden KV-koordinaattoreilta, kansainvälistymispalveluiden henkilöstöltä ja koulutusyksiköiden harjoitteluvastaavilta. Heidän työnjaostaan kansainvälisiin vaihtoihin ja harjoitteluihin liittyen löydät Elmo Intrasta. (käyttäjätunnuksellinen*)

Kansainvälinen opiskelijatutorointi

Vaihto-opiskelijoiden tutorit (Exchange tutoring) ja englanninkielisten tutkinto-ohjelmien tutkinto-opiskelijoiden tutorit (Degree tutoring) ohjaavat ja tukevat opiskelijoita heidän Suomessa olonsa ajan, auttavat sopeutumaan uuteen kaupunkiin ja opiskeluympäristöön ja -kulttuuriin.

Kansainvälisten opiskelijoiden tutorointi antaa hienon mahdollisuuden kehittää kielitaitoa ja verkostoitua uusien kansainvälisten ihmisten kanssa, eli ”kotikansainvälistyä”. Tutorit ovat tärkeä linkki uusien opiskelijoiden ja JAMKin välillä. KV – tutorit hankkivat samalla työelämän arvostamia johtajuustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä valmiutta toimia erilaisten ihmisten kanssa ja vaihtelevissa tilanteissa. Lisätietoja kansainvälisestä tutoroinnista.

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös opintojen ulkopuolella. Yhden mahdollisuuden tähän tarjoaa kansainvälinen vapaaehtoistyö, jota on tarjolla sekä kotimaassa että ulkomailla. Vaihtoehtoja on aina lastenhoidosta Suomeen muuttavien maahanmuuttajien ystäväpalveluun. JAMKOn IC toiminta ja tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden kotikansainvälistyä hauskojen tapahtumien ja palveluiden parissa. IC tiimiin haetaan vuosittain myös aktiivisia toimijoita, joten jos kansainvälinen meininki kiinnostaa, niin hae mukaan! Myös AIESECilla on Jyväskylässä kansainvälistä toimintaa.

Lisätietoja saat JAMKin kansainvälistymispalveluista.

Hyödyllisiä linkkejä:

  • Maailmalle. net | Tietoa eri maista, työmahdollisuuksista, vapaaehtoistyöstä & opiskelusta ulkomailla.
  • CIMO | Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus.4
  • UNICEF | vapaaehtoistyötä Suomessa ja ulkomailla.
  • Allianssi | nuorisovaihtoa, Au pair, kielikursseja, vapaaehtoistyötä.
  • Aiesec | kansainvälistä harjoittelua, paikallista kv-toimintaa.
  • Erasmus Student Network | paikallista kv-toimintaa.

(* uudet opiskelijat saavat käyttäjätunnukset kun he ovat vastaanottaneet opiskelupaikan ja luoneet itselleen tunnukset vetuma-palvelussa.)