JAMKOn Uuden Opiskelijan Opas

Opiskelijakunnan tietopaketti uusille opiskelijoille

Koulutusalajärjestöt

opiskelijat_picnic

Jokaisessa JAMKin yksikössä toimii omana yhdistyksenään koulutusalajärjestö, joka ajaa yksikön opiskelijoiden etuja, tarjoaa jäsenpalveluja sekä ylläpitää opiskelijakulttuuria.

Siinä missä JAMKO edustaa kaikkia Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoita, ovat koulutusalajärjestöt tietyn koulutusalan opiskelijoiden edustajia. Koulutusalajärjestöt järjestävät palautepäiviä tai palautekeskusteluja esimerkiksi yhdessä koulutusyksikön ja koulutusohjelmatiimien kanssa. Koulutusalajärjestöt suorittavat myös kyselyjä, välittävät opiskelijoiden palautteita ja kommentoivat huomaamiaan epäkohtia suoraan asianosaisille. Tämä tapahtuu välittämällä tietoa yksikön mahdollisista epäkohdista opiskelijakunnalle sekä osallistumalla JAMKOn edunvalvontatoimintaan eri tiimien välityksellä.

Koulutusalajärjestöt tapaavat säännöllisesti yksikön johtajia ja opintoasioista vastaavaa henkilökuntaa sekä ylläpitävät suhteita yksikön muiden tukipalvelujen kuten opintotoimiston ja vahtimestaripalvelujen kanssa. Lisäksi koulutusalajärjestöt järjestävät tapahtumia, pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa ja JAMKOon.

JAMKissa toimii kuusi koulutusalajärjestöä:

Jammaus ry – Musiikin opiskelijoille
JASTO ry – Sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille
Konkur$$i – Tradenomiopiskelijoille
MatkaRaTa ry – Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoille
TARMO ry – Agrologiopiskelijoille
JIO ry. – Insinööriopiskelijoille