Tunnistatko oman toimintamallisi?

Terveys 2000 –tutkimuksen mukaan jonkinasteista työuupumusta on noin 28%:lla (vakavaa uupumusta n. 2,5%:lla) työntekijöistä.

Yleisimmät oireet ovat ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ja kyynistyminen

Työterveyspsykologi Anne Rantala on usean vuoden ajan käynyt alustamassa opettajaopiskelijoille ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä teemasta: Työuupumuksesta työniloon – realistinen tavoite vai mahdoton tehtävä?

Anne Rantala on jakanut  työväsymystä tuntevat henkilöt Työterveyslaitoksen Ihmisen voimavarat työhön –projektin tutkimustulosten pohjalta  neljään ”muotokuvakategoriaan”:

Muotokuvia: Uhrautujat

 • tunnollisia ja ahkeria
 • ongelma: kiire ja liiallinen työmäärä
 • oire: väsymys ja ahdistus
 • tärkeää rajojen löytyminen työnteolle – työnantaja voi tukea
 • lääke: oman asennoitumisen muuttaminen

Muotokuvia:Turhautuneet idealistit

 • ongelma: työ tärkeä osa elämää, mutta ei tarjoa haasteita
 • oire: turhautuminen ja kyynistyminen
 • lääke: tavoitteiden uudelleen asettaminen ja haasteellisemmat tehtävät
 • vaihtoehtolääke: työpaikan vaihtaminen

Muotokuvia: Työn sankarit

 • ongelma: työ on ’kunnian kenttä’ ja työnteko elämäntapa
 • este työnteolle koetaan minuutta loukkaavana
 • lääke: ’arvoremontti’

Muotokuvia:  Kriisiin joutuneet

 • ongelma: muu elämänkriisi vie voimavarat
 • oire: syyllisyys työtehon laskusta
 • lääke: hyväksyä tilapäinen työtehon lasku ja tarjota apua elämänkriisin selvittämiseen

suurennuslasi Oletko itse kokenut missään vaiheessa työstä johtuvaa uupumusta tai oletko havainnut sen merkkejä työyhteisösi jäsenissä? Tuntuuko mikään näistä tutulta? Millainen on oma toimintamallisi?