Opettajien stressinhallintakeinoja

kuvitusCockburn (1996, Keskisen 1999 mukaan) on laajassa tutkimuksessaan selvittänyt, millaisia stressinhallintakeinoja opettajat pitivät tehokkaimpina niin kiireen kokemuksiin kuin yleisemminkin työn kuormittavuuden aiheuttamiin paineisiin. Opettajien tehokkaimmiksi mainitsemat stressinhallintastrategiat olivat seuraavat:

  1. sen varmistaminen, että ymmärtää, mitä on opettamassa
  2. perusteellinen opetuksen valmistelu
  3. huumorin löytäminen
  4. luopuminen tilanteista, jotka eivät suju hyvin, ts. tietoinen epäonnistumistilanteiden ennalta välttäminen
  5. keskustelu murheistaan muiden opettajien kanssa
  6. asioiden arvojärjestykseen paneminen, prioriteettien valinta