Opettajien tapoja ratkaista toimintamallejaan työyhteisössä ja koulussa

kuvitus”Nyt olisi pysähtymisen paikka”

Liisa Peltokallio väitöskirjassaan Nyt olisi pysähtymisen paikka (2000) on tutkinut kiireisen ja muutosvaiheissa elävän koulutusyksikön elämää. Hänen tutkimusjoukossaan on 20 opettajaa ja Peltokallio tyypittelee opettajat neljään ryhmään sen mukaan, kuinka he ratkaisevat käyttäytymistään omassa työyhteisössään tehdessään pääsääntöisesti samantyyppistä työtä. Peltokallion tyypittely on seuraavanlainen:

 • Selviytyjät
 • Taistelijat
 • Sopeutujat
 • Luovuttajat

Selviytyjät (3/20 opettajaa)

Kokemus työkontekstista

 • työ kuormittavaa ja kiireistä
 • silti kiinnostavaa, monipuolista ja haasteellista
 • vapaus kehittää työtä
 • johdon tuki takana
 • koulun yhteishenki toimivaa ja kollegiaalinen tuki merkittävää
 • uskovat kehitykseen ja tulevaisuuteen

Oma strateginen ratkaisu

 • kokevat olevansa omalla alallaan
 • realistinen tunne osaamisesta ja työn hallinnasta
 • pystyvät säätelemään työn kuormitusta

Taistelijat (7/20 opettajaa)

Kokemus työkontekstista

 • työ raskasta, kiireistä, lyhytjännitteistä, ristiriitaista ja koordinoimatonta
 • työ innostavaa ja haasteellista
 • johdon tuki puuttuu tai on näennäinen
 • ilmapiiri ja kollegiaalinen tuki vaihtelee, kilpailuhenkistä
 • tulevaisuus ongelmallista

Oma strateginen ratkaisu

 • pakko sietää epäkohtia ja hoitamattomia asioita
 • haluttomuutta alistua, periksiantamattomuutta, taistelutahtoa
 • realistinen asenne osaamiseen ja työkuormitukseen
 • työkuormitus osittain hallittavissa

Sopeutujat ( 4/20 opettajaa)

Kokemus työkontekstista

 • työ kuormittavaa, kiireistä, lyhytjännitteistä, ristiriitaista ja koordinoimatonta
 • kyvyttömyyttä vaikuttaa asioihin ja epäkohtiin
 • kehityksen suunta oikea, mutta osittain kriittistä ja pessimististä asennetta tulevaisuuteen
 • yhtä lukuun ottamatta kollegiaalinen yhteistyö varauksellista

Oma strateginen ratkaisu

 • realistinen asenne tilanteeseen ja omaan työpanokseen
 • säätelevät työkuormitusta sopeutumalla realiteetteihin
 • vetäytymistä

Luovuttajat (6/20 opettajaa)

Kokemus työkontekstista

 • työ kiireistä, lyhytjännitteistä, ristiriitaista
 • voimattomuutta ja kyvyttömyyttä vaikuttaa asioihin ja epäkohtiin
 • työyhteisön ilmapiiri ikävä, aliarvostusta
 • johdon ja opettajien keskinäinen tuki ja kannustus puuttuu tai on vähäinen
 • tuleva kehitys näyttää visiottomalta tai muuttumattomalta
 • epävarmuutta työsuhteen jatkumisesta
 • ahdistuksen, uupumisen ja yksinäisyyden tunteita, stressin oireita

Oma strateginen ratkaisu

 • periksiantamista, luovuttamista, harkitsevat työpaikan vaihtamista

suurennuslasi Peilaa näitä ilmiöitä ja ratkaisumalleja oman työyksikkösi elämään. Miltä näyttää? Pohdi kollegoittesi kanssa, millaiset tekijät voisivat vaikuttaa saman työn tekemisen erilaisiin tulkintoihin ja ratkaisuprofiileihin. Onko näille asioille mitään korjaavia ratkaisuja tarjolla ?