Lähteitä ja vinkkejä

kuvitusHutri, Merja, 2001. Yksilön ammatillisen kriisiytymisen tunnistaminen stressitekijöiden, työhön liittyvien selitystapojen ja tunteiden perusteella. Väitöskirja. Työministeriö, Työpoliittinen tutkimus 232.

Keskinen, Soili, 1999. Opetustyössä jaksamisen keinoja. Teoksessa: Työturvallisuuskeskus, Hyvinvointi opetustyössä. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 51-61.

Mäkinen, Kalevi , 1998. Opetustyön kuormittavuus ja sen seuraamuksia ammatillisessa koulutuksessa. Tampereen Yliopisto, Tampere.

Peltokallio, Liisa , 2000. Nyt olisi pysähtymisen paikka. Fysioterapian opettajien työhön liittyviä kokemuksia ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Rantala, Anne , 2005. Työuupumuksesta työniloon – realistinen tavoite vai mahdoton tehtävä? Luento Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 1.12.2005.

Rantala, Anne, 2006. Ollaanko sankareita kaikki? Jaksaminen puntarissa -teemaa varten 23.8.2006 videoitu haastattelu. Taltiointi Sami Voutilainen.

Roti, Outi, 2001. Työnilo, organisaation voimavara. Tammi, Helsinki.

Saarinen, Esa & Lonka, Kirsti, 2000. Muodonmuutos. Avauksia henkiseen kasvuun. WSOY, Helsinki.

Sopanen, Ritva, 2005. Koulutusyhteisön arki – toimijoiden työtä määrittäviä, sääteleviä ja tukevia elementtejä. Koulutuspäiväaineisto 8.12.2005 Joensuussa.

Huom. Työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työuupumuksesta löytyy runsaasti erilaisista tarkasteluvinkkeleistä nousevaa lähdeaineistoa.