Etusivu

Tiimioppiminen sosiaali- ja terveysalalla JAMKissakäsikirja_kansi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikössä koulutetaan monialaiseen tiimityöskentelyyn kykeneviä tulevaisuuden osaajia. Opiskelussa hyödynnetään jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen tiimioppimista. Tiimimuotoinen opiskelu mahdollistaa työelämässä tarvittavien tiimitaitojen harjoittelun, projektityötaitojen kehittymisen, oppijan aktiivisen roolin sekä sisäisen yrittäjyyden ja luovuuden hyödyntämisen. Tiimit toimivat hyvänä oppimisalustana myös hyvinvointialalle tärkeiden vuorovaikutustaitojen ja dialogin oppimiselle. Tiimimuotoista opiskelua hyödynnetään tietoisesti myös ammatillisen kasvun tukemiseen ja oman osaamisen tuotteistamisen kehittämiseen.

Mikä on tiimioppijan käsikirja ja arviointipassi?

Käsikirjalla ja arviointipassilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin, käsikirjan johdanto-osan on tarkoitus selkiyttää uuden opiskelijan ymmärrystä tiimiopiskelun ideologiasta sekä siihen liittyvistä toimintatavoista ja käsitteistä. Toiseksi, tiimioppijan arviointipassi on väline opiskelijan osaamisen arviointiin. Arviointipassia käyttämällä opiskelija tarkastelee opiskelun edetessä oman osaamisensa kehittymistä kohti oman ammattinsa asiantuntijuutta. Arviointipassi siis auttaa opiskelijaa hahmottamaan kokonaiskäsityksen omasta opiskelustaan sekä ymmärtämään erillisten opintojaksojen yhteyttä tulevaan ammattiin.

Olen sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden opiskelija, miten otan arviointipassin käyttöön?

Mene sivulle Käsikirja ja arviointipassi. Pääset lataamaan käsikirjan ja arviointipassin sieltä PDF-tiedostona.