HOJKS erityisopetuksen työvälineenä

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (811/1998) määrittelee, mitä HOJKSiin tulee kirjata (ks. sivu Erityisopetuksesta päättäminen) .Tällä hetkellä HOJKSien muodot vaihtelevat oppilaitoksittain paljon, sillä laki antaa väljät ohjeet niiden laatimiseen. Myös oppilaitoksessa käytössä oleva opiskelijahallintajärjestelmä määrittää HOJKSin kirjaamista.

HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen, oppimaan ohjaamisen ja tukipalvelujen kokonaissuunnitelmaa. Jokaisen nuoren, jolla on oppimisvaikeuksia, tulee saada yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen integroidussa ympäristössä osana yleistä koulutusjärjestelmää.

HOJKS kokonaisuuden muodostavat opiskelijan, huoltajan opettajan ja muiden asiantuntijoiden toiminta ja tehtävät sekä heidän yhteistyönsä. Keskeisessä roolissa ovat oppimisen tavoitteet ja sisällöt, opetusmenetelmät, oppimisympäristöt, oppimiseen käytettävä aika sekä edistymisen seuranta ja arviointi. Jokaiselle opiskelijalle muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus näitä elementtejä muuntelemalla. HOJKSn toteutumista tulee arvioida ja seurata säännöllisesti.

HOJKS-asiakirjan tulee olla ”elävä” opiskelijan edistymisen myötä muuttuva asiakirja, jota käytetään opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Sen laajuus ja muoto vaihtelevat opiskelijan edistymisen myötä.

Oleellista on, että HOJKS

  • tuo esille opiskelijan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
  • määrittelee opiskelijan oppimisvaikeuden luonteen ja laajuuden
  • ottaa huoltajan / edunvalvojan mukaan toimintaan
  • ottaa selvää opiskelijan mielipiteistä, toiveista ja havainnoista
  • ottaa opiskelijan mukaan oman opiskelusuunnitelman laatimiseen
  • ottaa mukaan opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat henkilöt
  • määrittelee tarvittavat tukitoimet ja henkilöstön
  • asettaa opiskelijalle sellaisia yksilöllisiä tavoitteita, jotka pystytään saavuttamaan
  • kuvaa opetukseen osallistumisen edellyttämiä toimenpiteitä, joihin tulee ryhtyä erityisopetusta järjestettäessä
  • määrittää seuranta- ja arviointimenetelmät ja ajankohdat

 

< Edellinen sivu

Seuraava sivu >