3. HOJKS TYÖVÄLINEENÄ

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistäkoskeva suunnitelma, HOJKS, on vuorovaikutuksen väline, joka mahdollistaa keskustelun opinnoista organisoidusti ja suunnitellusti. Se toimii myös välineenä, jonka avulla voidaan jakaa tietoa ja ennakoida sekä ohjata opintojen kulkua. HOJKS on allekirjoittaneiden yhteinen sopimus, jota päivitetään säännöllisin väliajoin.

Opiskelijan työvälineenä

 • mahdollistaa opiskelun omien edellytysten mukaisesti
 • ohjaa omien tavoitteiden pohtimiseen ja esille tuomiseen
 • tukee oman opiskelupolun hyväksymistä
 • toimii vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä
 • kirjaaminen konkretisoi ja todellistaa sovitut asiat
 • tukee oppimisen seurantaa ja arviointia.

Opettajan työvälineenä

 • oman työn suunnitteluun ja seurantaan
 • opetuksen kehittämisen väline
 • opiskelijoiden sitouttamisen väline
 • opiskelijatuntemuksen lisääntymisen apu/li>
 • tavoitteiden selkiinnyttäminen
 • tukee erilaisuus hyväksymisessä ja kasvatuksen lähtökohtana.

Oppilaitoksen toiminnan kehittämisvälineenä

 • asiantuntijuuden määrittely ja esille tuominen
 • vuorovaikutus ja vaikuttaminen
 • opetuksen kehittäminen
 • erityisopetuspalveluiden ja erityisopetuksen osaamisen kehittäminen
 • yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen
 • opiskelijalähtöisyyden kehittäminen
 • muiden opiskelijapalveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen
Tähän osioon kuuluvat alasivut:

 

< Edellinen sivu

Seuraava sivu >