Tehtävät (HOJKS prosessi)

Tehtävä 2:

Tutustukaa oppimispiireissä lähdemateriaaliin, pienryhmänne jäsenten  ja oman oppilaitoksienne erityisopetuksen suunnitelmiin ja siinä HOJKS-prosessiin. Haastatelkaa HOJKS-prosessin kokonaisuuden tueksi henkilöstöä, esim. erityisopettajaa/ERVA-opettajaa.

  1. Miten erityisopetuksen suunnitelmaa käytetään oppilaitoksessanne?
  2. Verratkaa omien oppilaitoksienne ja netistä mahdollisesti löytämiänne erioppilaitosten HOJKS-prosessikuvauksia ja HOJKS-lomakkeita. Mitä yhtäläisyyksiä, mitä eroja löydätte? Mikä selittää eroja?

Laatikaa oppimispiirin keskustelusta tiivistelmä..

Tehtävä 3:

Valitkaa (esim. edellisessä vaiheessa valitsemanne opiskelija) tai keksikää itsellenne opiskelija ja laatikaa hänelle HOJKS.

Palauttakaa tehtävä 2:n tiivistelmä ja HOJKS Optiman palautuskansioon ”HOJKS-prosessi”.

 

Lähdemateriaalia:

  • Kuronen, I. 2010. Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja. Koulutuksen tutkimuslaitos, tutkimuksia 26.

 

< Edellinen sivu

Seuraava sivu >